English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE OKULA UYUM SÜRECİNDE ÖĞRETMENLERİN KARŞILAŞTIĞI SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
(THE PROBLEMS TEACHERS FACED PRESCHOOL ADJUSTMEN PERIOD AND RECOMMENDATIONS REGARDING SOLUTIONS )

Yazar : Semra Başaran  BÜŞRA GÖKMEN, BURÇAK AKDAĞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 197-223


Özet
Bu çalışmanın amacı okul öncesi öğretmenlerinin okula yeni başlayan çocukların okula uyum sürecinde karşılaştıkları sorunları tespit etmek ve bu sorunlar doğrultusunda çözüm önerileri geliştirmektir. Nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemine dayalı olarak gerçekleştirilen çalışmanın verileri 2013-2014 eğitim yılı bahar döneminde, Muğla merkez ilçesi sınırları içinde yer alan okullarda görev yapmakta olan 18 öğretmenden görüşme yoluyla elde edilmiştir. Görüşmelerde araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Elde edilen veriler, nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik analizi kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma, okul öncesi dönemde okula uyum uygulamalarının sınırlı düzeyde gerçekleştirildiğini ortaya koymuştur. Bu sürecinin verimliliğinin arttırılması için okula uyum uygulamalarının tarafların katılımı ile birlikte planlanarak en uygun zamanda hayata geçirilmesi ve sonrasında izleme değerlendirme çalışmalarının yapılması önerilmiştir.

Anahtar Kelimeler
okul öncesinde okula uyum, okul öncesi eğitim

Abstract
The purpose of the study was to describe the problems that are faced during the adjustment period of preschool children at the very beginning of the school year and to make recommendations regarding solutions to these problems. This study was a qualitative study in which a total of 18 preschool education teachers were interviewed in school year 2013-2014 in the schools in Muğla. In order to collect data, a semi-structured interview form was used. Content analysis was conducted in order to analyze the data. The results revealed that preschool adjustment implementations are conducted at minimum level at schools. In order to increase the quality of the preschool adjustment implementations, this process should be planned by all stakeholders, implemented on time, and monitored.

Keywords
preschool adjustment, preschool education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri