English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN TÜRKÇE OKUMA ALIŞKANLIKLARI
(TURKISH READING HABITS OF FOREIGN STUDENTS )

Yazar : SEDAT MADEN  ÖMÜR DİNCEL  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 125-140


Özet
Ülkemizde okuma alışkanlığı üzerine birçok araştırma yapılmakta ve istenilen düzeyde okuma alışkanlığına sahip olunmadığına dair sonuçlar ortaya konulmaktadır. Ancak, yabancı dil olarak Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin okuma alışkanlıklarına yönelik yeterli çalışmanın olmadığı göze çarpmaktadır. Bu gerekçe ile araştırmada, ülkemizde eğitim gören yabancı uyruklu öğrencilerin okuma alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemi, Giresun Üniversitesi TÖMER’de öğrenim gören 52 yabancı uyruklu öğrenciden oluşmaktadır. Verileri toplamak için araştırmacılar tarafından bir anket geliştirilmiştir. Elde edilen veriler SPSS istatistik programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe okuma alışkanlığına sahip oldukları, dil öğretimi kurslarının dışında da Türkçe okumaya gayret ettikleri sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yabancılara Türkçe öğretimi, Okuma, Okuma alışkanlığı.

Abstract
There are many studies being carried out on reading habit and these studies reveal that the level of reading habit is not at a desirable level. However, it is noticed that there are not sufficient amount of studies on the reading habits of foreign students learning Turkish as a foreign language. Due to this reason, this study aims to identify reading habits of foreign students in Turkish. For this purpose, survey method was used in the study.The sample of the study includes 52 foreign students studying at TÖMER, Giresun university. A questionnaire developed by researchers to collect data. The data were analyzed using SPSS program loaded. The result of the research reveals that foreing students have reading habits in turkish and they make an effort to read in turkish out of the language courses.

Keywords
TeachingTurkish to Foreigners, Reading, Reading habit.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri