English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİNDE ALTERNATİF BİR YÖNTEM: KARİKATÜR
(AN ALTERNATİVE METHOD İN SOCİAL STUDİES EDUCATİON: CARTOON )

Yazar : Sabri SİDEKLİ  Sabri Sidekli, Harun Er, Refika Yavaşer, Erhan Aydın  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 151-163


Özet
Bu çalışmada, 6. sınıf Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan “Yeryüzünde Yaşam” ünitesinin “Kutuplardan Çöllere Değişen İklim” konusunun öğretiminde karikatür kullanımının öğrencilerin akademik başarısına etkisi incelenmiştir. Araştırma 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı güz döneminde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Muğla İl merkezinde bir ortaokulda yapılmıştır. Araştırmaya okulunun 6. sınıfında öğrenim gören 65 öğrenci katılmıştır. Araştırma Ön test-Son test kontrol gruplu modele uygun deneysel bir çalışma olarak tasarlanmıştır. Konu kontrol grubunda düz anlatım yöntemiyle, deney grubunda karikatür ile etkinlik temelli işlenmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre; deney ve kontrol gruplarının başarı puanları arasında deney grubunun lehine anlamlı bir fark olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, karikatür, akademik başarı

Abstract
In this study, 6th grade social studies in the curriculum "life on Earth" in the teaching of the subject of "poles of the unit when changing climate" the use of students ' academic success of cartoon effect. The research is a study of an experimental pretest-posttest control group according to the model. Research the Mugla province a primary school 6th covers 65 students studying in class. Topic in the control group, the experimental group lecture method, if that method is not supported with the cartoon. The obtained data were analyzed using SPSS software package. According to the results of the analysis; experimental and control groups in favor of a significant difference between experiment group achievement points.

Keywords
Social Studies, cartoon, academic achievement

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri