English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DEĞERLER EĞİTİMİNDE ATASÖZÜ, DEYİM VE ÖZDEYİŞLERİN SOSYAL BİLGİLER PROGRAMINDAKİ YERİ
(Mention in the Social Studies Program of Proverb, Idiom and Byword in Values Education )

Yazar : tekin çelikkaya  Zeynep ESEN  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 35-56


Özet
Bu araştırma, nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi ile gerçekleştirilmiştir.Araştırma kapsamında elde edilen verilerin çö¬zümlenmesinde içerik analizi türlerinden tüme¬varımcı analiz kullanılmıştır. Bu çalışmada da amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yolu kullanılarak mevcut 4. –7. sınıf sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitaplarının son baskıları incelenmek üzere ele alınmıştır. Veriler sosyal bilgiler programında var olan 20 değer için ayrı ayrı ele alınıp sınıflar seviyesindeki var olma durumuna gore tablolaştırılmıştır. Tablolarda hem sınıf düzeylerine gore atasözü,deyim ve özdeyişlere ne kadar verildiği ve nelere yer verilebileceğinin sayısı belirtilmiştir. Sosyal bilgiler öğretmen kılavuz kitaplarının değerlere göre atasözü, deyim, özdeyiş içeriği bakımından incelendiğinde kitaplarda en çok 65 tane ile özdeyişe yer verilmiştir. 38 tane ile deyime yer verilirken, 6 tane ile atasözüne yer verilmiştir. Atasözlerine (3) en çok “duyarlılık” değeri kapsamında 5. Sınıfa “bölgemizi tanıyalım” ünitesinde yer verilmiştir. Deyimlere (6) ise en çok “yardımseverlik” değeri kapsamında 6. Sınıfta “ülkemiz ve dünya “ünitesinde yer verilmiştir. Özdeyişlere (9) ise en çok “aile birliğine önem verme” değeri kapsamında 4.sınıf “geçmişimi öğreniyorum” ünitesinde yer verilmiştir. İnceleme sonucunda dayanışma, vatanseverlik, misafirperverlik değerlerinin geçtiği ünitelerde atasözü, deyim ve özdeyişlere yer verilmediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Atasözü, Deyim, Özdeyiş, Değer

Abstract
This research was conducted through a qualitative research method using a document. In the analysis of the data obtained from the research, inductive analysis was used from the types of content analysis. In this study, one of the purposeful sampling methods which the easily accessible case sampling method, was used. The data are tabulated at the class level for the 20 existing values in the social studies curriculum.When the social studies teacher guide books are examined according to their values in terms of proverb, idiom and byword;In the books, there are a maximum of 65 bywords, 38 idiom and 6 proverbs.It is seen that the proverbs, idioms and bywords are not included in the units where the values of solidarity, patriotism and hospitality pass through as a result of the examination

Keywords
Social studies, proverbs, idioms, bywords,value

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri