English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Programındaki Kazanımların Zihinsel Beceriler Açısından İncelenmesi
(To Investigate in terms of the Mental Skills to Gains of Sixth Grade Social Studies Curriculum )

Yazar : Cengiz TAŞKIRAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 1-13


Özet
Bu çalışmada, altıncı sınıf sosyal bilgiler programında yer alan kazanımların zihinsel beceriler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olan doküman incelenmesi yöntemi kullanılmıştır. Analiz için veri kaynakları yeni sosyal bilgiler öğretim programında yer alan kazanımlar ve becerilerden oluşmaktadır. Elde edilen bu veriler ile birlikte 43 kazanım bağımsız bir şekilde incelenmiştir. İncelemenin neticesinde, ilköğretim genel becerilerinden “bilgi teknolojilerini kullanma” ve “Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma(doğrudan)” becerisini temsil eden herhangi bir kazanım tespit edilememiştir; ancak kazanımlardan 22 tanesinin üst düzey düşünme becerilerinden olan “Araştırma ve eleştirel düşünme becerisi” ile ilişkilendirilmesi kazanımların yeni programın hazırlanmasındaki ana felsefeye ve yaşamsal gerçeklere gayet uygun olduğu sonucunu doğurmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Beceri, Kazanım, Sosyal Bilgiler Programı

Abstract
In this study, it was intended to investigate the gains which are in the sixth grade of Social Sciences in terms of mental skills. Examining document, a technique of qualitative research, was used on the study. Data sources for analysis consist of the gains and skills which are in the new curriculum of Social Sciences. With those obtained data, 43 gains were examined independently. As a result of investigation, any gain representing skills which are the general skills of primary education such as “using information technology” and “using Turkish properly, beautifully and effectively” were not detected; however, 22 of gains, associated with higher-level thinking skills such as “research and critical thinking skill”, result in that gains are really suitable for preparing the main philosophy and vital facts of new curriculum.

Keywords
Skill, Gain, Curriculum of Social Sciences

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri