English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Yazılı Basında Terör Kurbanı Çocuklar
(Child Terror Victims in Print Media )

Yazar : RUKİYE ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 57-64


Özet
Terörizm ülkemizin uzun yıllar boyunca -kimi zaman şiddeti ve yoğunluğu değişmekle birlikte- maruz kaldığı ağır ve etki alanı geniş saldırıdır. Terörizmin fark gözetmeyen bombalamalar, sivillere yönelik silahlı eylemler, adam kaçırma, suikastler, rehin alma, uçak kaçırma gibi eylemler olduğu ulusal ya da uluslar arası yasalarla kabul edilmiştir (Schmid, 2004). Tanımda yer alan neredeyse tüm eylemlere maruz kalan ülkemiz, aynı zamanda bu eylemlerin faillerinin neden olduğu çocuk katliamlarına da tanık olmuştur. Toplumun geniş kesimini sarsan, travmatize eden haberlerin sunuluşu da önemlidir. Gazetelerin şiddeti sunma biçiminin kurbanın özelliklerine göre değiştiğine dair kimi çalışmalar mevcuttur. Örneğin, Anastassio ve Costa (2004) gazetelerin şiddeti sunma biçiminin dahi kadın ve erkek arasında farklılaşabildiğini kurbanlarla ilgili yaptıkları içerik analizine yönelik bir çalışmada ortaya koymuşlardır. Erkek kurbanlar hakkındaki haberler kişiselleştirilerek sunulurken kadın kurbanların zamirlerle işaret edildiğini ifade etmişler ve mağduru kişisel olarak sunmanın empatiyi artırdığını bulmuşlardır (Anastassio ve Costa, 2004). Terör suçlarında, terörün normalize edildiği toplumsal bir algılama biçimi toplumların geleceği açısından son derece riskli olduğu gibi kurbanlara yönelik çok açık ve ciddi bir haksızlık ve ahlak dışı bir tutumdur. Bu çalışmada amaçlanan son 1 yılı kapsayacak şekilde terör kurbanı çocukların gazetelerde haberleştirilme biçimini bu kapsamda ele almak ve tartışmaktır. Veriler gazete arşivleri taranarak elde edilmiş ve gazetelerin isimleri yerine kodlama tercih edilmiş, çalışmanın amacına yönelik olarak, haberleştirme ve şiddet kurbanına yönelik dil açısından içerik analizine tabi tutulmuştur. Bulgular alan yazın ışığında tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Terörizm, Terör kurbanları, Yazılı Basın

Abstract
Terrorism has a wide impact area and has affected our country for a long time while its severity and density changes from time to time. It is accepted in national and international laws that terrorism has some acts such as bombing, armed attacks on civilians, kidnapping, assassination, taking hostage and hijacking (Schmid, 2004). Being exposed to almost all of the terrorist acts in the definition, our country has also witnessed the child massacres. The presentation of the news that shocks and traumatize the majority of the society is important. There are some studies suggesting that the newspapers’ styles of presenting the violence depend on the characteristics of the victim. For example, Anastassio and Costa (2004) revealed that the newspapers’ styles of presenting the violence differed between male and female victims in a study of content analysis. They stated that the news about the male victims were presented by personalizing while the news about female victims were presented by using pronouns. In the same study, it was also found that presenting the news by personalizing increased the empathy (Anastassio and Costa, 2004). A social perception style which normalizes the terror crimes has some risks for the future of the societies. It is also an immoral and unfair attitude towards the victims. This study aims at investigating and discussing the newspapers’ styles of presenting child terror victims in the last one year. The data were obtained from the newspaper archives. The names of the newspapers were preserved. The content of the news was analyzed in terms of the style of presentation and the linguistic manner towards the violence victim. The findings were discussed in the light of the literature.

Keywords
Terorism, Teror victims, Print media

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri