English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


YENİ HİTİT YABANCILAR İÇİN TÜRKÇE 2 DERS KİTABI YAZMA ETKİNLİKLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
(A Research on the writing activities of Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2 )

Yazar : Fatih Yılmaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 37-48


Özet
Özet Yazma becerisi dört temel dil becerisinden anlatmaya dayalı olan bir beceridir. Yazma çalışmaları ile okuma, dinleme, konuşma becerilerinin ve dilbilgisi konularının öğrenci tarafından ne kadar kazanıldığı somut olarak tespit edilebilir. En önemli yabancı dil öğretim materyallerinden olan ders kitapları iyi hazırlanmış yazma etkinliklerinden oluşmalıdır. Bu çalışmamızda yabancı dil olarak yazma eğitimi, yazma eğitiminin aşamaları verilmiş ve çalışmamızda şu sorulara cevap aranmıştır. Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 2 Ders Kitabı’nda yer alan yazma etkinliklerinde hangi yazma yöntemleri kullanılmaktadır? Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 2 Ders Kitabı’nda yer alan yazma etkinliklerinde hangi yazma etkinlikler kullanılmaktadır? Bu soruların ışığı altında Yeni Hitit Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitabı 2 yazma etkinliklerinin, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazma becerisinin kazandırılmasındaki yeterliliklerini ve eksiklikleri saptanmıştır. Bu kitapta toplam 30 adet yazma etkinliği mevcuttur. Bu etkinliklerde güdümlü yazma, eleştirel yazma, boşluk doldurma, kavram havuzundan seçerek yazma, kontrollü yazma, metin tamamlama, yaratıcı yazma ve özet çıkararak yazma yöntemleri kullanılmıştır. Bunlardan en çok güdümlü yazma tercih edilmiştir ancak yaratıcı yazma yöntemine çok az yer verilmiştir. Yeni Hitit Yabancılar için Türkçe 2 ders kitabı yazma etkinlikleri öğrencilerin daha istekli ve etkili katılımını sağlayacak etkinliklerle ve ekstra materyallerle zenginleştirilmelidir.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Yazma Eğitimi, Yazma Yöntemleri, Yazma Etkinlikleri.

Abstract
A Research on the writing activities of Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2 One of the four basic language skills, writing skill is a narration-based skill. Through the writing exercises, the achievement levels of students in terms of reading, listening, speaking and grammar can be determined explicitly. Course books are among the most important materials for foreign language instruction and they should consist of well-thought writing activities. In this study, writing instruction, its phases and sample activities are provided and the answers to the following questions are sought. Which writing methods are included in the writing activities of Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2? Which writing activities are provided in the Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2? In the light of these questions, the efficiency and inadequacy of writing activities in Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2 are determined for the purpose of serving Turkish as a Foreign Language instruction. In the aforementioned book, there are 30 writing activities. Those activities make use of motivated writing, critical writing, gap filling, writing by selecting among the concept pool, controlled writing, text completion, creative writing and summarizing methods. Among them, the most frequent one is motivated writing whereas the least preferred one is creative writing. Yeni Hitit Turkish for Foreigners Course Book 2 needs to be enriched with writing activities and extra materials to ensure efficient and willing participation of the students.

Keywords
Key Words: Teaching writing, writing methods, writing activities.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri