English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKULÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ERKEN MATEMATİK EĞİTİMİNE İLİŞKİN ÖZYETERLİKLERİ
(PRE - SCHOOL TEACHERS' SELF EFFİCACY RELATED TO EARLY MATHS EDUCATİON )

Yazar : Meryem Çelik    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 8
Sayfa : 240-247


Özet
Bu araştırmanın amacı, okulöncesi öğretmenlerinin erken matematik eğitimine ilişkin özyeterlik düzeyleri ve bu düzeylerle çeşitli değişkenler arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın örneklemini oluşturan 2013 yılında okulöncesi öğretmenliği yapan 60 öğretmene “Okulöncesi Öğretmenlerinin Erken Matematik Eğitimine İlişkin Yeterliklerini Belirleme Aracı” uygulanmıştır. Analizler sonucunda öğretmenlerin erken matematik eğitimine ilişkin yeterlilik düzeylerinin iyi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca öğretmenlerin kendini genel olarak okul öncesi öğretmenliği alanında yeterli hissetme ve genel olarak matematik etkinliklerini planlarken ve uygularken yeterli hissetme derecesine göre erken matematik eğitimine ilişkin özyeterlik düzeylerinin anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Okulöncesi öğretmenleri, erken matematik eğitimi, yeterlik

Abstract
Purpose of this study is examining the pre-school teachers' level of self efficacy related to early maths education and correlation between these levels and various variables. Determining tool of Pre - school teachers' self efficacy related to early maths education is applied to 60 teachers who were pre-school teachers in 2013 and formed sample of this study. As a result of these analysis, it has been precipitated that teachers' level of self efficacy related to early maths education is good. Also, it has been detected that teachers' level of self efficacy related to early maths education showed a difference in according to degree of teachers' own self- efficacy in branch of pre-school teacher and generally degree of teachers' self efficacy while planning and applying the activity of maths.

Keywords
Pre-school teacher, early maths education, self-efficacy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri