English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ORTAOKUL SOSYAL BİLGİLER DERS KİTAPLARININ GÜNCEL OLAYLAR BAĞLAMINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNE GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF SECONDARY SCHOOL SOCIAL STUDIES COURSEBOOKS IN THE CONTEXT OF CURRENT EVENTS ACCORDING TO TEACHERS' VIEWS* )

Yazar : Hakan AKDAĞ  HAKAN AKDAĞ, RIZA OĞUZ,OSMAN TATAR,YAKUP SUBAŞI  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 49-66


Özet
Erden (1996), Sosyal Bilgileri, ilköğretim okullarında iyi ve sorumlu vatandaş yetiştirmek amacıyla, öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerlerin kazandırıldığı bir çalışma alanı olarak tanımlamıştır. Sosyal Bilgiler dersi, ilköğretim ve ortaokul basamağında yer alan, konularını gerçek yaşamdan alan, bu yönüyle yaşamla iç içe olan derslerden biridir. Sosyal Bilgiler dersinde öğrenciler, gerçek yaşam sorunlarıyla karşı karşıya getirilerek problem çözme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, bulduğu çözüm önerilerini paylaşma, işbirliği yapma, tartışmalara etkin katılma vb. beceriler kazandırılmaktadır. Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerin gerçek yaşam sorunlarıyla karşı karşıya getirilmesi sürecinde değişik toplumsal kaynaklardan yararlanılmaktadır. Bu kaynaklardan biri olan güncel olaylar, gerek öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmede gerekse geçmişi ve geleceği anlamlandırmada önemli görülmektedir. Bu anlamda ele alınan bu çalışma, ders kitaplarında güncel olayların yeterli olup olmadığı öğretmen bakışıyla değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, Sosyal Bilgiler, Güncel Olaylar, Öğretmen Görüşleri.

Abstract
Erden (1996), defines social studies as studying area that essential knowledge, ability, attitude and values are made the students gain in order to bring up responsible citizens in primary schools. Social studies Social studies lesson is one of the lessons that is taught in primary and secondary levels. It takes its subjects from real life and in this respect it becomes intertwined with life. In social studies lesson, the students are made experience real life problems and cause them to gain the abilities of problem solving, critical and creative thinking, sharing problem solving suggestions, cooperating and participating to the discussions actively. In social studies lesson, it is made use of different social sources in the process of making students experience real life problems. The concept of current events is one of these sources and it is important in both developing the thinking abilities of students and interpreting the past and future. In this study that is carried out in the sense of current events, it is tried to evaluate with the teacher view whether the current events are enough in textbooks or not.

Keywords
Education, Social Studies, Current Events, Teacher Wievs.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri