English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE’DE OKUL ÖNCESİNDE OYUN İLE İLGİLİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(AN OVERVİEW OF POSTGRADUATE THESES WİTHİN THE FİELD OF PLAY AT EARLY CHİLDHOOD EDUCATİON İN TURKEY )

Yazar : Nazan KAYTEZ  Nazan KAYTEZ, Ender DURUALP  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 110-122


Özet
Oyun çocuğun isteklerini, amaçlarını anlatan, onu isteklerine kavuşturan ve hayata hazırlayan en etkili araçlardan biridir. Çocuk, yaşam için gerekli davranışları, bilgi ve becerileri oyun içinde kendiliğinden öğrenmektedir. Bir çocuğun bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişimi ve eğitimi için oyun, beslenme ve uyku kadar önemli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle okul öncesi dönem çocuklarının gelişimi açısından önemli olan oyun ile ilgili yapılan çalışmaların incelenmesi ve çocuklar üzerindeki etkilerinin araştırılması önemlidir. Yapılan literatür incelemelerinde, okul öncesinde oyun alanında yapılmış yüksek lisans ve doktora tezlerinde çalışılan konuların yönelimlerini belirleyen kapsamlı bir analiz çalışmasının bulunmadığı görülmektedir. Bu noktadan hareketle araştırmada, Türkiye’de okul öncesinde oyun ile ilgili yapılmış lisansüstü eğitim tezlerinin tematik dağılımlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Döküman analizi yöntemi kullanılan araştırmanın evrenini, YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından arşivlenen, konu bölümü oyun olarak dizginlenen 1392 lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine, okul öncesinde oyun alanında yapılmış toplam 32 yüksek lisans, 6 doktora tezi olmak üzere toplam 38 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Yapılan çalışmaların incelenmesi sonucunda çalışmalarda dil, bilişsel, sosyal-duygusal gelişim, öz bakım becerileri, kavram gelişimi, matematik eğitimi, iletişim, sosyal ve bakış açısı alma becerileri, özel eğitimde oyun gibi temalara yer verildiği, oyun uygulamaları konusunda öğretmen, yönetici ve ebeveyn görüşlerinin incelendiği ayrıca ölçek uyarlama çalışmalarına yer verildiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
oyun, okul öncesi dönem, çocuk

Abstract
Play is one of the most effective tools describing the child's wishes, goals, obtaining them requests and preparing them for life. Children learn spontaneously in the play knowledge and skills, behaviours necessary for living. Play is a need as important as eating and sleeping for a child's healthy development physically and mentally and education. Therefore, the investigation of the effects on children and examination of studies associated with the play which is important in respect to the development of pre-school children, is important. In the literature review, is seen not to be found an extensive analysis studies determining the orientation of the subjects studied in the theses master's and doctoral made on the play field in pre-school. From this point in the research, was aimed examination of the thematic distribution of the postgraduate education theses made associated with the play in pre-school in Turkey. Research population used document analysis method constitutes 1392 postgraduate education thesis restricted as the game, subject area, archived by Department of Higher Education Publication Documentation. In sample of the study, totally 38 postgraduate thesis including 32 master’s degree, 6 doctoral thesis made on the playing field in pre-school have been included. As a result examining of the studies, in studies was also determined to be included scale adaptation studies included language, cognitive, social-emotional development, self-care skills, concept development, mathematics education, communication, social, and perspective-taking skills, themes as play in the special education and examined opinions of teachers, administrators and parents about game applications.

Keywords
play, pre-school period, child

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri