English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Ortadoğu Algısı (Sinop Üniversitesi Örneği)
(The Perception Of Social Studies Preservice Teachers On The Middle East (The Case Of Sinop University) )

Yazar : Bülent AKSOY  Hülya KARAÇALI  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 14-27


Özet
Bu araştırmanın amacı sosyal bilgiler öğretmen adaylarının Ortadoğu algısını belirlemektir. Araştırma olgu bilim deseninde nitel araştırma yöntemine bağlı kalınarak gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak standartlaştırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. Sınıf öğrencilerinden 20 kişi ile yapılmıştır. Verilerin analizinde içerik analizi tekniği kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre Ortadoğu denince akla ilk olarak iç karışıklıklar gelmektedir. Katılımcıların tamamı Suriye’nin Ortadoğu ülkesi olduğunu düşünmektedir. Katılımcıların % 85’i Türkiye’nin Ortadoğu ülkesi olduğunu düşünmektedir. Ortadoğu’nun toplamda en önemli ülkesi olduğu düşünülen ülke Irak olmuştur. Bunu sırasıyla İran, Suriye, Türkiye, Filistin, İsrail, Mısır izler. En son sırayı ise Katar, BAE ve Ürdün oluşturmaktadır. Sıralamada ise ilk sırayı Türkiye almaktadır. Bunu İran, Suriye, Irak izler. Sıralamayı oluştururken en önemli gerekçe politik güçtür. Ortadoğu ülkelerinden en çok İran ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bunun gerekçesi ise sınır komşusu ve çatışma ihtimalinin olmasıdır. Ortadoğu’nun en önemli sorunları arasında dış ülke oyunları, iç karışıklıklar, yer altı zenginlikleri bulunmaktadır. Ortadoğu’nun gelecekteki durumu hakkında karışıklıkların ve sömürgenin devam edeceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Ortadoğu, Sosyal Bilgiler Öğretmen Adayları, Coğrafya Öğretimi

Abstract
The purpose of this study is to determine the perception of social sciences preservice teachers on the Middle East. Study, was carried out adherence to qualitative research methods on phenomenological research approach. Standardized open-ended interview was applied as a data collection tool. The interview was conducted to twenty people at Sinop University Education Faculty Social Studies Teaching third grade students during 2012-2013 academic year. Content analysis was applied to analyze data. According to research results, what comes to students’ mind is the internal turmoil when Middle East is mentioned. All of the participants consider Syria as a Middle East country. Eighty-five percent of the participants consider Turkey as a Middle East country. Iraq is considered as the most important country of the Middle East. The order of importance is considered as Iran, Syria, Turkey, Palestine, Israel and Egypt in the Middle East. Qatar, UAE and Jordan have the least importance. According to students' view, Turkey is the first country in terms of importance in the region. Iran, Syria and Iraq follow this order. The most essential reason in order to put in order is political power. What is considered, of the Middle East countries, is to promote relations with Iran. The reason for this idea is because of the shared border and of the possibility of war. The games of foreign countries, internal turmoil and underground treasures are among the most essential problems of the Middle East. The upheavals and colonization are thought to maintain in the Middle East.

Keywords
Middle East, Social Studies Preservice Teachers, Geography Teaching

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri