English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İLKOKUL 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKTE BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF PRIMARY EDUCATION 4 GRADE STUDENTS DICTATION SKILLS )

Yazar : Özgür BABAYİĞİT  Özgür BABAYİĞİT, Bahattin ERKUŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 123-135


Özet
Bu araştırmanın amacı, ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin dikte becerilerini çeşitli değişkenler açısından değerlendirmektir. Öğrencilerin dikte becerileri, yerleşim birimine, cinsiyetine, Türkçe dersi karne notuna, görsel sanatlar dersi karne notuna göre karşılaştırılmıştır. İlkokul son sınıftaki öğrencilerin ses temelli cümle yöntemine göre öğrenmiş oldukları yazma becerisinin ve bitişik eğik yazı uygulamasının değerlendirilmesi açısından önemli bir çalışmadır. Araştırma 2012 yılı Haziran ayının ilk haftasında yapılmış olup tarama modelindedir. Araştırmanın evrenini Yozgat İli Sorgun ilçesinde öğrenim gören ilkokul 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemini ise Yozgat ili Sorgun ilçe merkezinde bulunan 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu 4/A Şubesinde öğrenim gören 16 öğrenci ile Yozgat ili Sorgun ilçesi Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder İlkokulu 4/A şubesinde öğrenim gören 16 öğrenci oluşturmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikten ve ilişkisel istatistik yöntemlerinden bağımsız t ve anova testinten yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin dikte becerilerinin iyi düzeyde olduğu görülmüştür. Öğrencilerin dikte becerileri yerleşim birimine göre ve cinsiyete göre manidar farklılık göstermemektedir. Ancak Türkçe dersi karne notuna göre ve görsel sanatlar dersi karne notuna göre dikte becerisi manidar farklılık göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul 4. sınıf, dikte becerisi, değerlendirme.

Abstract
The aim of this study is evaluate of primary education 4th grade dictation skills of students in terms of several variables. Students dictation skills, settlements, sex, Turkish Course grade, according to transcripts from the Visual Arts Course were compared. Students in their final year of primary school. Based sentence according to the method of writing skills they have learned and italic handwriting is an important study for the evaluation of applications. Research conducted in the first week of June of the year 2012 and is screening model. The universe of study attending elementary school in the district of Yozgat Province 4th grade consisted of students. The sample of the study is located in the center of the town of Yozgat Sorgun District 75. Yıl Cumhuriyet Primary School 4th grade with 16 students studying, in the district of Yozgat query Gedikhasanlı Şehit Mustafa Önder Primary School 4th grade 16 students studying in branch form. Relational data analysis, descriptive statistics and statistical methods independent of t and anova were used when testing. Research dictation skills of the students were found to be in good level. According to the settlements and dictation skills of students by gender does not show significant differences. However, according to transcripts from Turkish lessons and visual arts course dictated by the ability of their transcripts indicate significant differences.

Keywords
Primary school 4th grade, dictation skills, assessment.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri