English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNDEKİ ( BİLSEM ) KARŞILAŞILAN SORUNLARIN ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF THE PROBLEMS FACED BY TEACHERS AND STUDENTS IN SCIENCE AND ART CENTERS )

Yazar : Kürşat Öğülmüş  Doç. Dr. Hakan SARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 254-265


Özet
ÖZET Bilim ve Sanat Merkezleri; zekâ, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen IQ puanı 130 ve üzerinde olan öğrencilerin okul saatleri dışında faaliyet gösterdikleri yerlerdir. Ülkemizde 66 farklı yerde kurulu olmasına rağmen işlevsel olarak sorumluluklarını amacına göre yerine getirmedikleri görülmektedir. Dolayısıyla, bu araştırmanın amacı, Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) karşılaşılan sorunların öğretmen ve öğrenci görüşleri açısından değerlendirilmesidir. Bu araştırma da kullanılan yöntem, nitel araştırma yöntemlerinden ‘Yarı Yapılandırılmış Görüşme Yöntemidir’. Araştırmanın çalışma grubu ise 2012 yılı Haziran ayında Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilen 1. Ulusal Çocuk Kongresi’ne katılımcı olarak gelen 31 öğretmen ve 65 öğrenciden oluşmuştur. Araştırma bulgularına göre, ortaya çıkan sorunlar sırasıyla; üstün yetenekli öğrencilerin eğitiminde kullanılan zenginleştirme yönteminin kaynak ve materyal yetersizliği nedeniyle öğrencilerin eğitsel gereksinimlerini karşılamakta yetersiz olduğu, görevlendirme olarak çalışan öğretmenlerin uygulanan programla ilgili bilgi yetersizliklerinden dolayı kaygı düzeylerinin yüksek olduğu, BİLSEM’lere atanan öğretmenlerin nicel olarak çok yetersiz olduğu görülmüştür. Öğrenci görüşlerine göre ortaya çıkan sorunlar sırasıyla; zamanlama konusunda güçlükler yaşanması, normal eğitim aldıkları okullarında akranlarla uyum problemi yaşamaları ve fiziki şartların yetersiz olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Bilim ve Sanat Merkezi, Üstün Yetenekli Çocuklar, BİLSEM’lerde Çalışan Öğretmenler, Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi.

Abstract
ABSTRACT Science and Art Centers are the places in which students who have IQ score above 130 and high level of performance in leadership, intelligence capacity, creativity, art or specific academic areas than their peers are educated outside the school time. Although there are many difficulties faced by teachers and students in these centers. The researches on problems existed in these centers are very limited. Therefore, the purpose of this research is the evaluation of problems faced by teachers and students in science and arts centers. The method used in this research is semi-structured interview which is one of the qualitative research methods. The study group is composed of 31 teachers and 65 students who took part in in the National Children's Congress held in the University of Necmettin Erbakan, Ahmet Keleşoğlu Education Faculty in June of 2012 in Konya. According to the findings; the enrichment method used for gifted students’ education is not sufficient to meet their educational needs due to lack of resources and materials, teachers’ anixiety levels working temporarily in this schools are high because of having lack of knowledge and the number of teachers’ appointed to Science and Art Centers was insufficient. According to the students’ views, difficulties in scheduling programme, peer adjustment prblems and physical settings were found to be inadequate.

Keywords
Keywords: Science and Art Center, Evaluation of Gifted Children, Teachers’ working in Science and A

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri