English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DÖRT İŞLEM BECERİSİ NASIL GELİŞTİRİLİR
(HOW TO IMPROVE THE NUMBER OPERATIONS SKILLS )

Yazar : YASİN GÖKBULUT  Sabri Sidekli, Nail Sayar  
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 31-41


Özet
Görselleştirmenin matematik eğitiminde kullanılmasının öğrencileri hem bilişsel hem de duyuşsal açıdan olumlu yönde etkileyebileceği açıktır. Bunun için görselleştirmenin ilkokul kademesinden başlanarak matematik eğitiminde kullanılması matematik eğitimine yeni bir boyut kazandıracaktır. Görselleştirme, öğrencinin dikkatini çekmede, öğrenciyi güdülemede, öğrenmeyi somutlaştırarak anlamlı kılmada, öğrencinin kendi bilgilerini organize etmesinde ve kavramların somut ve soyut ifadelerinin ilişkilendirilmesinde yararlı bir yaklaşım olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle araştırmanın amacı ilkokul 4. sınıf öğrencilerinin matematik dersinde dört işlem konusunda yaşadıkları güçlükleri gidermektir. Araştırma 2011-2012 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde Muğla İl Mili Eğitim Müdürlüne bağlı bir merkez ilköğretim okulunda yapılmıştır. Araştırmaya 4. sınıf dört öğrenci katılmıştır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması olarak desenlenmiştir. Araştırmada çoktan seçmeli 20 maddeden oluşan başarı testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda dört işlem konusunda öğrencilerde var olan işlem hatalarının son değerlendirmede azaldığı, öğrencilerin bölme ve çarpma işlemlerindeki başarılarının arttığı gözlemlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Matematik, dört işlem, kafes yöntemi, çarpma, kolay çarpma, modelleme

Abstract
It is clear that using visualization at mathematics education might affect students in both cognitive and affective domains positively. Thus, employing visualization at mathematics education from elementary level on will add a new dimension to mathematics education. Visualization emerges as a helpful approach at attracting the student’s attention, motivating the student, making learning meaningful by reifying it, getting the students organize their own knowledge, and associating tangible and intangible expressions of concepts. Therefore, the purpose of this study is to resolve the difficulties experienced by 4th grade elementary students in mathematics class regarding the number operations. The research conducted in an elementary school which is located in downtown Mugla, and under management of Mugla Provincial Directorate of National Education in spring semester of 2011-2012 school year. 4th grade students were participated in the study. The study designed as an action research which is one of the qualitative research models. An achievement test consisting of 20 multiple choice items has been used. As a result of the study, it has been observed that existing calculation errors of the students regarding the number operations has decreased at the final evaluation, and achievement of the students in terms of division and multiplication has increased.

Keywords
Mathematics, the number operations, the cage method, multiplication, easy multiplication, modeling

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri