English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Solfej Eğitiminde Eşlik Çalgısı Olarak Gitar ve Piyano Kullanımının Karşılaştırılması
(Comparison of Guitar and Piano Applications as Accompany Instrument in Sight-Singing Education )

Yazar : Mehmet Ozan UYan    
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 8
Sayfa : 142-149


Özet
Bu araştırmada, Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı lisans düzeyindeki solfej eğitiminde piyano ve gitarın eşlik çalgısı olarak kullanımının öğrenci performansları açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Kontrol gruplu son-test deseninin tercih edildiği araştırmada, seçilen bir solfej parçasının piyano eşliği tüm armonik ve ritmik öğeleri korunarak gitara uyarlanmış, deney grubu gitarla, kontrol grubu piyanoyla olmak üzere öğrenciler iki hafta boyunca iki grupta da tamamen aynı program izlenerek çalıştırılmış, gruplar son teste tabi tutulmuş ve sonuçlar değerlendirilmiştir. Verilere uygulanan istatistiksel işlemler sonucunda, solfej eğitiminde eşlik çalgısı olarak gitar kullanımı ile piyano kullanımı arasında öğrenci başarıları açısından anlamlı bir fark olmadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Solfej Eğitimi, Eşlik, Gitar, Piyano

Abstract
The purpose of this study is to compare the usage of piano and guitar as accompany instrument in sight-singing education in Music Education Department under-graduate level from the aspect of student performance. Control-group post-test design was preferred. The piano accompany part of a selected solfege piece was adopted to classical guitar preserving all the harmonic and rhytmic features. Groups were instructed for two weeks, the experiment group with guitar and the control with piano, following exactly the same schedule in each group. The post-test was applied to the subjects and the results were evaluated. As a result of the statistical processes applied on the data, it was determined that there is no significant difference between guitar and piano utilization as accompany instrument in solfege education.

Keywords
Sigth-Singing Education, Accompaniment, Guitar, Piano

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri