English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BAĞLI OKULLARDA GÖREV YAPAN İDARECİLERİN HALK OYUNLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ (TOKAT İLİ ÖRNEĞİ)
(ANALYZING THE ATTITUDES OF MANAGERS CARRYING ON THEIR DUTIES AT SCHOOLS AFFILIATED TO MINISTRY OF NATIONAL EDUCATION TOWARDS FOLK DANCES (A TOKAT CASE) )

Yazar : RİFAT SARI  , Recep BOZDEMİR, Yakup PAKTAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 110-117


Özet
Bu çalışma, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul idarecilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarını incelemek amacı ile yapılmıştır. Çalışmada Tokat il merkezindeki ilk ve ortaöğretim okullarında görev yapan okul idarecilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarını ölçmeye yönelik anket kullanılmıştır. Uygulama yapılan anketin, 9’u demografik madde olmak üzere toplam 21 maddeden oluşturulmuştur. Ölçeği oluşturan maddeler için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle ölçek uygulanmış ve çözümleme aşamasında SPSS programından yararlanılmıştır. Sonuç olarak araştırmada; Tokat ili Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan idarecilerinin halk oyunlarına karşı tutumlarının genel olarak olumlu yönde olduğu, idarecilerin halk oyunlarının fiziksel, sosyal, kültürel ve psikolojik yararları ile ilgili farkındalık düzeylerinin yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Halk Oyunları, Okul idarecisi, Milli Eğitim

Abstract
This study was carried out to investigate the attitudes of school managers carrying on their duties at schools affiliated to Ministry of National Education towards folk dances. In the study, a questionnaire for measuring the attitudes of school managers carrying on their duties in elementary and secondary schools in Tokat provincial center towards folk dances was used. The questionnaire included totally 21 items, 9 as demographical. Five-point Likert scale was used for the items creating the scale. The scale was performed obtaining the permission of Tokat Provincial Directorate for National Education, and SPSS Program was benefited to analyze the data during the analysis process. Consequently, it was determined that attitudes of school managers carrying on their duties at schools affiliated to Tokat Provincial Directorate for National Education was positive, in general, and school managers had high level awareness on physical, social, cultural and psychological benefits of the folk dances.

Keywords
Folk Dances, School Managers, National Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri