English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MOBİL UYGULAMALARIN EĞİTSEL AMAÇLI KULLANIMI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI
(Usage of Mobile Applications for Educational Purposes: A Scale Development Study )

Yazar : Emre Çam  Arş. Gör. Mehmet Uysal  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 559-567


Özet
Günümüzde mobil araçların yaygın hale gelmesiyle birlikte, toplumun, bireysel öğrenme, yer ve zamandan bağımsız öğrenme gibi bilgiye erişimi amaçlayan süreçler ortaya çıkmıştır. Bilgiye gereken yer ve zamanda erişebilmek için mobil araçların önemi artmıştır. Bu araçlar ile kitlelerin öğrenme aktiviteleri daha hızlı ve yararlı hale gelmiştir. Mobil araçlar ile bilgiye hızlı bir şekilde erişebilmek için mobil uygulamalar gerekmektedir. Kitleler mobil uygulamalar sayesinde fikir sahibi olmadıkları bir konu hakkında bilgi alabilir ya da kendilerini geliştirebilirler. Mobil uygulamaların birçok duyu organına hitap etmesiyle de kalıcı öğrenmeler sağlanabilir. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin mobil uygulamaları eğitsel amaçlı kullanımlarını incelemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirme amacıyla yapılmıştır. Ölçeğin geliştirme çalışması aşamasında kapsam geçerliği, ön uygulama, yapı geçerliği ve iç tutarlık ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. Kapsam geçerliği için 11 öğretim elemanının görüşleri ele alınmıştır. Ön uygulama 21 kişilik bir örneklemde yapılmıştır. Yapı geçerliği ve iç tutarlık güvenirliği çalışmaları için 408 üniversite öğrencisinin verileri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda ölçek 6 faktörlü bir yapıdan oluşmaktadır. Her bir faktörün altındaki maddelere bakılarak faktörler isimlendirilmiştir ve ölçeğin son hali ortaya çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mobil, uygulama, eğitim, teknoloji

Abstract
Nowadays,with the mobile devices becoming widespread, such processes as individual learning, place and time independent learning, aiming to access information, have emerged in the public. In order to be able to access information when needed, the significance of the mobile devices has increased. With these devices, learning activities of people have become more useful and faster. Mobile applications are required in order to access information swiftly with the mobile devices. Thanks to mobile applications, people can gather information about anything they don’t have any idea or they can improve themselves. As mobile applications appeal to many sense organs, permanent learning can be facilitated. This study was carried out in order to design a quantification instrument to analyze usage of mobile applications for educational purposes by university students. In the development stage of the scale, studies on content validity, pre- application, construct validity and internal consistency were carried out. For content validity, opinions of 11 different academicians were analyzed. Pre-application was done in a sample of 21 people. For construct validity and internal consistency reliability studies, data of 408 university students was used. At the end of the study, the scale was comprised of 6-factor pattern. By looking at the items below each factor, the factors were named and the final state of the scale got shaped.

Keywords
Mobile, application, education, technology

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri