English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENLERİNİN BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN GELİŞİMİ
(DEVELOPMENT OF SCIENCE TEACHERS’ SCIENCE PROCESS SKILLS )

Yazar : Üzeyir ARI  , Haki PEŞMAN, Oktay BAYKARA, Yusuf SUNAR  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 44-52


Özet
Fen bilimleri öğretmenlerinin basit araç gereçlerle yapılan etkinliklerin sorgulayıcı öğretim yöntemiyle kullanabilmeleri amacıyla TÜBİTAK 4005 çağrı numarasıyla desteklenmiş olan “Neşeli Fen Dersleri, Sorgulayan Öğrenci ve Sevilen Bilim” adlı proje gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla projede 15 tane basit araç-gereçlerle yapılan etkinlik sorgulamaya dayalı öğretimle işlenmiştir. Bu çalışma iki aşamada gerçekleştirilmiş, çalışmaya Elazığ, Bingöl ve Tunceli’den toplam 59 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Çalışmada Ünal (2012)’nin doktora çalışmasında kullandığı çalışma kağıdına paralel bir çalışma kağıdı araştırmacılar tarafından hazırlanmış ve veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Öğretmenlere her etkinliğin başlangıcında doldurmaları için verilen bu çalışma kağıtları içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma kağıtları incelenirken hazırlanmış olan puanlama anahtarı kullanılmıştır. Alınan toplam puan bilimsel süreç beceri düzeyinin bir derecesi olarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın sonucunda öğretmenler etkinlikler ilerledikçe bilimsel süreç becerilerinin bir derecesi olan ortalama puanlarının da arttığı gözlenmiştir. Sonuç olarak, çalışma kağıtlarının içerik analizinde, bazı anlarda gözlemlenen puan düşüşlerine rağmen öğretmenlerin basit araç-gereçlerle desteklenen sorgulayıcı öğretimle bilimsel süreç becerilerinin alan yazında belirtildiği gibi gelişim gösterdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Bilimsel Süreç Becerileri, Sorgulamaya Dayalı Öğretim, Fen Bilimleri Öğretmenleri

Abstract
The project named as “Amazing Science Lessons, Inquisitive Students, and Popular Science” and supported by the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK) was performed so that science teachers could use hands-on activities through inquiry teaching. In line with this purpose, 15 hands-on activities were carried out by means of inquiry teaching. The project was performed in two phases and totally 59 science teachers from Elazığ, Bingöl, and Tunceli participated. In the study, a worksheet which was in parallel form with worksheets used by Unal (2012) was prepared by researchers and used as data collection instruments. When exploring the worksheets, a prepared rubric was used. The given scores were evaluated as the level of science process skills. At the end of the study, average scores which indicate the level of science process skills were observed to increase as the activities were continued. In conclusion, according to the content analysis of the worksheets, in spite of the decreasing scores observed sometimes, science teachers’ science process skills were observed to be developed as reported in the literature by means of inquiry teaching supported with hands-on science activities.

Keywords
Science Process Skills, Inquiry-Based Teaching, Science Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri