English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


DRAMA YÖNTEMİNE GÖRE HAZIRLANAN ETKİNLİKLERİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN HÜCRE BÖLÜNMESİNDEKİ BAŞARILARI VE KALICILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ
(THE EFFECTS OF ACTIVITIES BASED ON DRAMA ON EIGHTH GRADE STUDENTS’ ACHIEVEMENT AND RETENTİON LEVEL TOWARDS CELL DİVİSİON )

Yazar : Mustafa Calapoğlu  , Betül Türkkuşu, Zafer Ocak  
Türü :
Baskı Yılı : 5
Sayı : 9
Sayfa : 1-11


Özet
Bu araştırma, drama yöntemine göre hazırlanan etkinliklerin sekizinci sınıf öğrencilerinin hücre bölünmesindeki başarılarına, tutumlarına ve bilginin kalıcılığına etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma, 2006–2007 eğitim-öğretim yılı ikinci döneminde Kars ili, Susuz ilçesi, 100. Yıl Yatılı İlköğretim Bölge okulunun 8. sınıflarında yapılmıştır. Araştırmada deney ve kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmaya, deney (N=25) ve kontrol (N=25) gruplarından toplam 50 öğrenci katılmıştır. Bu çalışmada drama öğrenme tekniğine göre hücre bölünmesi için etkinlikler, öğrencilerin başarılarını değerlendirmek için başarı testi ve öğrencilerin fen dersine karşı tutumlarını ölçmek amacıyla da tutum ölçeği hazırlanmıştır. Çalışmada ek olarak, uygulana tekniklerin hem başarı ve hem de bilginin kalıcılığı üzerine etkileri kavram basamaklarına göre değerlendirilmiştir. Çalışmanın verileri dikkate alındığında deney ve kontrol grupları arasındaki başarı arasında anlamlı farklılıklar ortaya çıktığı ancak dramanın müfredattaki metotlara göre kalıcılığın sağlanmasına katkısı olmadığı görülmüştür. Ayrıca drama yöntemi bilgi, sentez, uygulama, analiz, kavrama ve değerlendirme basamaklarında deney grubunda başarının daha yüksek olmasına neden olmuş ancak kalıcılığın sağlanmasında bilgi, sentez ve kavrama basamaklarında çok az oranda olumlu etki yapmış, diğer basamaklarda ise anlamlı bir etki gerçekleştirmemiştir. Elde edilen bu sonuçlarla fen derslerindeki uygun konularda drama yönteminin kullanılabileceği göstermektedir.

Anahtar Kelimeler
Drama yöntemi, fen bilgisinde drama, hücre bölünmesi, kalıcılık

Abstract
This study intented to investigate the effects of activities based on drama on seventh grade students’ achievement, attitudes and retention (remembering) levels of the students during the course of cell division. The study was conducted in 8th grades of 100.Yıl Yatılı Bölge primary school, in country of Susuz, Kars in spring term of 2006-2007 academic year. Experimental design with experimental and control group model was applied in this research. In total, 50 students from the experimental group (N=25) and control group (N=25) participated to the study. In this study, Science Achievement Test was developed to evaluate students’ achievement on cell division topics and drama activities about cell division were prepared. In addition, Science Attitude Scale was administered to explore students’ attitude towards Science topics, and to check the effects of drama method whether topics are acquired remembering or not As data of study taken into account, a great deal differences between experiment and control group are clearly seen. However,compared with curriculum methods dramatization has no permanent effect. This result is clearly seen at the end of this study. Moreover, drama method at the steps of knowledge, synthesis, practice, analysis, comprehension, and evaluation result in high success within experiment group. However, for permanency knowledge, synthesis and comprehension steps have a little positive effect. Yet at the other steps did not have noteworthy effect. As a result of this study, it is emphasized that in science lesson drama method can be used easily within appropriate subjects.

Keywords
Drama method, drama in science lesson, retention, cell division

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri