English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ANNE-BABA-ÇOCUK İLETİŞİMİ DEĞERLENDİRME ARACI’NIN (ABÇİDA) GELİŞTİRİLMESİ: GEÇERLİK GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
(VALIDITY AND RELIABILITY ANALYSIS OF PARENT-CHILD COMMUNICATION ASSESSMENT TOOL (ABÇİDA) )

Yazar : Nalan ARABACI  , Esra ÖMEROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 1-21


Özet
Bu araştırmada, 48-72 aylık çocuğa sahip anne-babaların çocukları ile iletişimlerini değerlendirmek üzere Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı’nın (ABÇİDA) geliştirilmesi ve geçerlik güvenirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada, amaçlı örneklem kullanılarak, belirlenen okullara devam eden 48-72 aylık çocuğa sahip 206 anne-baba örneklem grubunu oluşturmuştur. Aracın istatistiksel olarak test-tekrar test güvenirliğini ölçmek amacıyla, araştırmaya katılan 206 anne-babadan tesadüfi olarak seçilen 52 anne-babaya, uygulamadan dört hafta sonra Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı (ABÇİDA) tekrar uygulanmıştır. Metodolojik araştırma yönteminin temel alındığı bu çalışmada; anne-babalar ve çocukları hakkında bilgi toplamak amacıyla Genel Bilgi Formu ve ailelerin sosyo-ekonomik durumlarının belirlenmesi amacıyla Sosyo-Ekonomik Düzeyi Belirleyici Ölçek (Alpan, 2006) kullanılmıştır. Verilerin analizinde, anne-babalar ve çocuklarının demografik bilgilerine ilişkin dağılımları frekans ve yüzde değerleri olarak verilmiştir. Aracın geçerlik güvenirlik çalışması olarak; açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizleri; aracın genel olarak güvenirliğini belirleyebilmek için de, madde-toplam puan güvenirliği, Cronbach Alpha güvenirliği, test-tekrar test güvenirliği analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Anne-Baba-Çocuk İletişimini Değerlendirme Aracı’nın (ABÇİDA) güvenilir bir ölçme yaptığı ve tutarlı bir yapıya sahip olduğu bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
İletişim, Anne-Baba-Çocuk İletişimi, Okul Öncesi Dönem, Ölçek Geliştirme

Abstract
The aims of this study are to develop Parent-Child Communication Assessment Tool (ABÇİDA) that seeks to evaluate the communication patterns between parents and their children of 48-72 months. The sample was for the validity and reliability analyses of the Parent-Child Communication Assessment Tool (ABÇİDA), and it was identified through a purposeful sampling method. Specifically, it involved the parents of 206 children who are at ages of 48-72 months. The data of the study in which is based on a methodological research method were collected through several data collection tools. General Information Form was used in order to obtain information about parents and their children sampled. Parents’ socio-economic status was determined through the use of Socio-Economic Status Scale (Alpan, 2006). In order to determine test-retest reliability of the tool, it was administered to randomly selected fifty-two parents among 206 parents sampled a four weeks after the implementation. In the data analysis, frequency and percentage values are used to present the distribution of demographical information about parents and their children. In regard to the reliability of the tool, factor analyses were employed. In order to identify the overall reliability of the tool, item-total score reliability, Cronbach Alpha reliability and test-retest reliability were analysed. The findings reveal that the Parent-Child Communication Assessment Tool (ABÇİDA) is a reliable assessment tool and has a consistent pattern.

Keywords
Communication, Parent-Child Communication, Preschool Period, Parent-Child Communication Assessment T

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri