English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKULÖNCESİ FEN EĞİTİMİNDEANALOJİ YÖNTEMİ VE ANALOJİNİN OKUL ÖNCESI EĞITIM PROGRAMLARINDA YER ALMA DÜZEYI
(ANALOGY METHOD IN PRE-SCHOOL SCIENCE EDUCATION AND TO WHAT EXTEND ANALOGY TAKES PART IN PRESCHOOL EDUCATION PROGRAMS )

Yazar : HAKAN ŞAHİN    
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 48-61


Özet
Çocukların ilk düzenli eğitim almaya başladıkları okul öncesi eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetleri, okul öncesi eğitimi programları çerçevesinde gerçekleştirilir. Okul öncesi eğitimi programında yer alan fen eğitiminde öğrenmeyi kolaylaştırıp, anlamlı hale getiren ve problem çözme, yaratıcılık, iletişim becerilerinde önemli rol oynayan, özellikle soyut bilgilerin somut hale getirilerek çocuklara aktarılmasında önemli olan, öğretim yöntem, strateji ve tekniklerinden biri de analojilerdir. Bu çalışmada, okul öncesi fen eğitiminde analoji yöntemi ve okul öncesi eğitimiprogramlarında analoji yöntemine yer verilme düzeyinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Analoji yöntemi ve MEB 1994, 2002, 2006 ve 2013 okul öncesi eğitimi programlarında analoji yönteminin yer alma düzeyi doküman analizi yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, fen eğitimindeki özellikle soyut kavramların, olayların ve olguların öğrenilmesine yardımcı olan, öğrenmeyi anlamlı hale getiren ve kolaylaştıran analoji yönteminin, okul öncesi eğitimi programlarındaki etkinlik örnekleri ve programda kullanılan yöntem ve tekniklerde yeterince yer bulamadığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, okul öncesi program, fen eğitimi,analoji,

Abstract
The educational activities that have been carried out in pre-school institutions where the children first start to have a regular education, are done in the frame of pre-school education programs. In science education that takes place in pre-school education program, one of the education methods, strategies and techniques that facilitate learning in science education and give it a meaning and play an important part in the abilities of problem solving, creativity and communication, play a significant role in especially transfering the abstract information to the children by materializing it, is analogies. In this research, it is aimed to evaluate the analogy method in pre-school science education and to what extend analogy method is included in pre-school education programs. Analogy method and how much place the analogy method takes in 1994, 2002, 2006 and 2013 pre-school programs of Ministry of National Education, have been analyzed through document analysis method. As a result of the research, it has been found out that, analogy method which helps learning especially the abstract concepts, cases and phenomenons in science education, is not included enough in activity samples in pre-school education programs and methods and techniques used in those programs.

Keywords
Preschool education, preschool program, science education, analogy

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri