English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


AKTİF ÖĞRENME YÖNTEMİNİN ÖĞRENCİLERİN BAŞARI, TUTUM VE UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİYLE İLİŞKİSİ: BİR META-ANALİZ ÇALIŞMASI
(The Relationship Between Active Learning Method And The Views Of Students On Achievement; Attitude And Applications: A Study Of Meta-Analysis )

Yazar : Mehmet Nuri Kardaş  , Neşe UCA  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 118-130


Özet
Araştırmanın amacı, 2000-2014 yıllarında Türkiye’de 24 farklı derste Aktif öğrenme teknikleri kullanılarak gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların (makale / lisansüstü tez) öğrencilerin akademik başarı, tutum ve uygulamalara yönelik görüşleriyle ilişkisini ortaya koymaktır. Araştırmada “Meta-Analiz”in yöntemi uygulanmıştır. Problem sorularına bağlı olarak araştırmada şu sonuçlara ulaşılmıştır: Akademik başarı üzerine yapılan 195 çalışmanın 29’unu doktora tezi, 75’ini yüksek lisans tezi 91’ini makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır. Aktif Öğrenme uygulamalarının akademik başarı üzerinde %95,55 oranında olum sonuç verdiği belirlenmiştir. Araştırmada 28 farklı Aktif Öğrenme tekniğinin kullanıldığı belirlenmiştir. Yüksek uygulama sıklığına sahip ilk 10 teknik şu şekildedir: Darama (f=40), Yazma (f:15); Mikro Öğretim tekniği(f=13); Altı Şapka tekniği(f=12); Zihin Haritası(f=11); Karikatür(f=10); Eğitsel Oyun(f=10); İstasyon(f=10); Kavram Haritası(f=9); Örnek Olay(f=8). Aktif Öğrenme uygulamalarının derse yönelik tutuma etkisinin araştırıldığı 71 çalışmanın 13’ü doktora tezi 35’ini yüksek lisans tezi ve 25’ini de makale türünden çalışmalar oluşturmuştur. Bu araştırmalar incelendiğinde Aktif Öğrenmenin olumlu tutum geliştirmede %96,68 oranında etkili olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin Aktif Öğrenmenin uygulandığı derslere yönelik görüşlerinin araştırıldığı 63 çalışmanın 8’ini doktora tezi 28’ini yüksek lisans tezi 27’sini makale türünden çalışmalar oluşturmaktadır. Araştırmaların %90,06’sında öğrencilerin Aktif Öğrenme uygulamalarına yönelik olumlu görüş belirttiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Aktif Öğrenme Teknikleri, Başarı, Tutum, Görüş.

Abstract
The objective of the present study is to determine the relationship between the scientific studies (articles and graduate theses) conducted using active learning techniques between 2000 and 2014 in Turkey and views of students on achievement, attitude and applications. Meta-analysis method was used in data analysis. Following results were obtained based on the research questions: Out of one hundred ninety-five studies conducted on academic achievement, 29 were dissertations, 75 were master theses and 91 were articles. It was determined that active learning applications resulted in 95.55% positive effect on academic achievement. In the present study, use of 28 different active learning techniques was identified. Techniques with the 10 highest application frequency were as follows: Drama (f=40), Writing (f:15), Micro Instruction Technique (f=13), Six Hats Technique (f=12), Mind Maps (f=11), Cartoons (f=10), Educational Game (f=10), Station (f=10), Concept Map (f=9), Case Study (f=8). Out of 71 studies that investigated the effects of active learning applications on the attitude towards the class, 13 were dissertations, 35 were master theses and 25 were articles. These studies demonstrated that active learning was 96.68% effective in developing positive attitudes towards the class. Out of 63 studies that researched the views on the courses where active learning was implemented, 8 were dissertations, 28 were master theses and 27 were articles. Findings of these studies demonstrated that 90.06% of the studies stated positive views about active learning applications.

Keywords
Active learning techniques, achievement, attitude, views.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri