English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA KAYGILARININ İNCELENMESİ
(INVESTIGATION of PRE-SERVICE PRIMARY TEACHERS’ WRITING ANXIETY )

Yazar : Demet Şahin  , Pınar Bulut, Yasemin Kuşdemir  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 7
Sayfa : 100-109


Özet
Kaygı ve negatif duygular, her eylemde olduğu gibi yazma işinde de bir engel olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada Sınıf Öğretmeni Adaylarının kaygı düzeylerini belirlemek; yazma kaygısının cinsiyete göre farklılaşıp farklılaşmadığını ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Çalışmanın katılımcılarını Türkiye’deki farklı üniversitelerde Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı’nda öğrenim gören 705 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler Daly-Miller (1975) tarafından geliştirilen, Özbay ve Zorbaz (2011) tarafından Türkçe’ye uyarlanan Yazma Kaygısı Ölçeği ile elde edilmiştir. Ulaşılan sonuçlara göre sınıf öğretmeni adaylarının yazma kaygıları orta düzeydedir. Elde edilen bulgulara göre kadın öğretmen adaylarının yazma kaygıları ile erkek öğretmen adaylarının yazma kaygıları arasında anlamlı bir farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Yazma, Yazma Kaygısı, Öğretmen Adayı,

Abstract
Anxiety and negative emotions are accepted as major difficulties in the writing just as it is true for all our daily activities. The aims of this study determine level of Pre-service Primary Teachers’ writing anxiety and reveal whether the writing anxiety differed according to gender. The participants of the study consisted of 705 student who study different universities in Turkey at Primary School Teaching. Data are obtained by Writing Anxiety Scale that developed by Daly-Miller(1975), adopted to Turkish by Özbay ve Zorbaz (2011). Writing anxiety level of the Pre-service Primary Teachers’ is medium. There is no difference between girls writing anxiety and boys. There were not significant differences between the students’ writing anxiety levels in terms of gender.

Keywords
Writing, Writing Anxiety, Pre-service Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri