English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1980–1990 Yılları Arasında Bulgaristan’da İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Okutulan Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı Algısı
(Perception Of TurkAndOttomanPrimaryAndSecondary Schools HistoryCoursebooksUsed İn BulgariaBetween 1980-1990 )

Yazar : İsa TAK  Nurses YILDIZ  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 67-100


Özet
Özellikle Avrupalı devletler tarafından geçmişten günümüze dek her fırsatta yapılmakta olan Türkleri karalama girişim ve faaliyetleri ile bu devletlerdeki Türk algısı ve Türk düşmanlığı bu çalışmanın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Osmanlı Devleti’nden ayrılarak kendi devletlerini kuran Avrupalı devletlerden birisi olan Bulgaristan’da Türkleri karalama teşebbüsünde kendisine yer etmiş devletlerden biridir.Bu çalışmada 1980-1990 yılları arasında Bulgaristan’da okutulmuş olan ilk ve orta öğretim ders kitaplarından 1985 yılında basılan S.Georgieva, M. Radeva ve S. Doinov’un yazdıkları 5. sınıf tarih ders kitabı ile 1981 yılında basılan T. V. Güzelev, G. İ. Georgiev ve K. D. Kosev tarafından yazılan 9. sınıf tarih ders kitaplarında Türklerle ilgili yer alan ifade ve değerlendirmeler belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma içerisinde Bulgaristan tarih ders kitaplarında yer alan Türkler ile ilgili bazı ifadeler ve değerlendirmeler birebir sunulmuştur. Ayrıca Bulgaristan’da öğrenim görmüş olan Türk kökenli 10 kişiyle yapılan konu ile alakalı görüşmelere de çalışma içerisinde yer verilmiştir. Adı geçen kitaplardaki ifade ve değerlendirmelerden ve yapılan görüşmelerden, sistemli bir Türk düşmanlığı yapıldığı ve tarihi gerçeklerle uyuşmayan taraflı, maksatlı ve kasıtlı bir ön yargı ve düşünce oluşturulmaya çalışıldığı anlaşılmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Türk ve Osmanlı Algısı, Türk Düşmanlığı, Bulgaristan Tarih Ders Kitapları

Abstract
Defamation attempts and activities against Turks made by the European Governments throughout the history, and Turk perceptions and hostility against Turks are the starting point of this study. As European Government Bulgaria separated from Ottoman Empire and has an important place between the European governments about defamation attempts against Turks. This study is tried to determine the expressions and assessments related to the Turks in the course books used between 1980 and 1990 in Bulgaria. These books are 5. Grades history book, wirten by S. Georgieva, M. Radeva and S. Doinov, published in 1985 and 9. grade history book, written by T. V. Güzelev, G. İ. Georgiev ve K. D. Kosev, published in 1981. In this study expressions and assessments about Turks in Bulgaria History lesson coursebooks are presented directly. In addition to this, the study includes the interview with the 10 people of Turkish orgin who have educated in Bulgaria. It is understood from the experresions and assessment in the coursebooks and the interviews, systematic hostility against Turks is being done and a partizan, purposive and intentional prejudice is tried to build against Turks.

Keywords
Perception of TurkandOttoman, TurkishHostility, BulgariaHistoryCoursebooks

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri