English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul Öğrencilerinin Tuvaletleri Hijyenik Kullanma Durumlarının Belirlenmesi
(Determining the Status of Elementary Students Hygienic Use of Toilets )

Yazar : Ali Özel  , Nida Bayındır  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 41-47


Özet
Eğitim sisteminin ve alışkanlıkların temeli ilköğretim kademesidir. Özellikle ilkokul, öğrencilere, planlı ve programlı bir şekilde, bilişsel, duyuşsal, sosyal ve psikomotor becerilerin öğretildiği, bireylerin ileride daha kaliteli yaşamaları için gerekli yönlendirmelerin yapıldığı özel alandır. Araştırma, ilkokullarda öğrencilerin tuvaletlerin donanımları hakkındaki farkındalıklarını ve tuvaletleri hijyenik olarak kullanma durumlarını belirlemeye çalışmaktadır. 2015-16 öğretim yılında Ankara Yenimahallle ilçesinde öğrencilerin tuvaletler ve öğeleri hakkındaki görüşlerini kapsamaktadır. Araştırma sonuçlarına göre,temizlik ve sarf malzemelerinin büyük ölçüde bulunmadığı ve öğrencilerin tuvaletlerin kullanıma ilişkin herhangi bir eğitim almadıkları görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul, öğrenci, tuvalet, hijyen.

Abstract
The foundation of education system and habits of the students is the elementary education stage. Especially primary education, where students are taught the cognitive, affective, social and psychomotor skills and where individuals are provided with guidance in order to live a better life in the future in a planned and programmed manner, is a special area. This research aims to determine the students’ awareness of toilet equipments and the status of their hygienic use of toilets in primary education settings. Research conducted during 2015-16 academic year in Ankara Yenimahallle district and it covers the students’ views about toilets and toilet equipments. According to research results, students do not receive any training about toilet use and there is a considerable lack with regards to cleaning and toilet supplies.

Keywords
Elementary education, student, toilets, hygiene.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri