English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Cumhuriyet Döneminde Liselerin Tarihi Gelişimi (Antalya Lisesi Örneği)
(Historical Development Of The High Schools In The Republic Period (Antalya High School Sample) )

Yazar : SEFA SALİH AYDEMİR    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2
Sayfa : 164-184


Özet
Antalya Lisesi 1898 yılında Beş Sınıflı Liva İdadisi adı altında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. Bu okul Antalya’daki ilk ortaöğretim kurumudur. 1916–1924 yılları arasında okulun adı Antalya Sultanisi olarak değiştirilmiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasından sonra eğitim işleri ile ciddi bir şekilde ilgilenilmiştir. Antalya Lisesi 1924–1933 yılları arasında bir devreli lise (ortaokul) olarak faaliyet gösteriri iken 1933 yılında ikinci kademenin açılması ile tam bir ortaöğretim kurumu kimliğine kavuşmuştur. Bu durum 1968 yılında ortaokulun okul bahçesinden taşınmasına kadar devam etmiştir. Antalya Lisesi 2006 yılında genel lise statüsünden çıkartılarak Anadolu Lisesi statüsüne dönüştürülmüştür. Bu süre zarfında okulda çok kıymetli eğitimciler görev yapmış, birçok değerli şahsiyet okuldan mezun olmuştur

Anahtar Kelimeler
Ortaöğretim, Antalya Lisesi, Eğitim-Öğretim

Abstract
Antalya High School started its education life under the name of “Liva İdadisi”(Liva High School) with five classrooms in 1898. This school was the first high school institution in Antalya. Between the years 1916–1924, the school’s name was changed as Antalya Sultana. After Turkish Republic was established, the education services were dealt seriously. While Antalya High School was active as a one stage high school between the years 1924–1933, with the opening of secondary stage it obtained an exact high school institution identity in 1933. This situation went on until the secondary school moved away from the school garden in 1968. In 2006 Antalya High School was taken from the general high school status and converted to Anatolian High School. In the meantime, dear educators served and many distinguished figures graduated from the school.

Keywords
Secondary Education, Antalya High School, Education and Training

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri