English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SOSYAL BİLGİLER DÖRDÜNCÜ SINIF DERS PROGRAMINDAKİ TARİH KONULARI İLE İLGİLİ KAVRAMLARA İLİŞKİN ÖĞRENCİ ALGILARI
(STUDENT PERCEPTIONS ON THE CONCEPTS RELATED TO THE HISTORY SUBJECTS INCLUDED IN ELEMENTARY FOURTH GRADE SOCIAL STUDIES COURSE PROGRAM )

Yazar : Bahattin ERKUŞ  , Kadir ULUSOY  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 147-158


Özet
Bu çalışmanın amacı ilkokul dördüncü sınıf sosyal bilgiler ders programları ve ders kitaplarındaki tarih konuları ile ilgili kavramlara ilişkin öğrenci algılarını belirlemektir. Çalışmada betimsel yöntem kullanılmıştır. Araştırma kapsamında 4. sınıf ders kitabında yer alan 22 kavram Erzurum merkez ilçelerinde öğrenim gören 200 ilkokul dördüncü sınıf öğrencisine anket sorusu olarak yöneltilmiş, ayrıca bu kavramlardan ne anladıklarını yazmaları istenmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin kronoloji, savaş, vatan, gelenek, zafer, cephe, kurtuluş savaşı ve işgal kavramlarında genel olarak sorun yaşamadıkları görülmüştür. Öğrencilerin en çok “kuvayı milliye, muharebe ve taarruz” kavramlarında zorlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Tarih kavramları, sosyal bilgiler, kavram, ders kitabı.

Abstract
The aim of this study is to identify student perceptions on the concepts related to the history subjects included in the elementary fourth grade social studies course program and coursebook. Descriptive method was used in the study. Twenty-two concepts included in the fourth grade coursebook were asked as survey questions to 200 elementary fourth graders in the central districts of Erzurum province, and they were also asked to write what they understood from these concepts. It was found that in general, the students did not experience problems with the concepts of chronology, war, homeland, tradition, victory, front line, war of independence and occupation. They had difficulty mostly in the concepts of national forces, combat and attack.

Keywords
Concepts of history, social studies, concept, coursebook

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri