English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ÖRNEK OLAY YÖNTEMİNİN COĞRAFYA DERS KİTAPLARINDA KULLANIMI
(THE USE OF CASE STUDY METHOD IN GEOGRAPHY TEXTBOOKS )

Yazar : Taner ÇİFÇİ    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 186-200


Özet
Coğrafya eğitiminin hedeflerinden birisi İnsanın boyutlarını ve onun çevre ilişkileri anlamaktır. Bu boyut ve ilişkiler ancak eleştirel düşünme, problem çözme, deneyim kazanmak, gözlem yapmak ve pratik geliştirmek yoluyla anlaşılabilir. Coğrafya eğitimine ilişkin kavramların, becerilerin ve değerlerin kazanımında ve kalıcı izli davranış değişikliğinde kullanılabilecek öğretim yöntemlerinden biriside örnek olaydır. Bu yöntemin temel çıkış noktası öğrencileri insana ve doğaya ilişkin gerçek problemlerle karşı karşıya getirmektedir. Coğrafya derslerinde bu bağlamda örnek olaylar kullanılarak öğrenci merkezli modern bir öğretim yapılabilir. Coğrafya derslerinin temel kaynaklarından biriside ders kitaplarıdır. Örnek olayların coğrafya ders kitaplarında kullanımı dikkati ve ilgiyi artıracaktır. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’ndan onay almış, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında Coğrafya ders kitapları olarak okutulan 4 kitap incelenmiştir. Çalışmada nitel metodolojiden yararlanılarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analizden faydalanılmıştır. Bu bağlamda, 9. sınıf ders kitabında 53, 10. sınıf ders kitabında 31, 11. sınıf ders kitabında 51, 12. sınıf ders kitabında 64 adet örnek olay kullanılmıştır. Örnek olayların daha çok yazısal olduğu ve güncel olayları ilgilendiren öğrenme alanlarında kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya Eğitimi, Coğrafya Ders Kitabı, Örnek Olay Yöntemi

Abstract
One of the purposes of geography education is to explain the human dimension and its relation to environment. This dimension and relationship can only be understood through critical thinking, problem solving, having experiences, observing and creating practice. Case study is one of the teaching methods which can be used in permanent behavioral changes and in the acquisition of the skills, values and concepts regarding geography education. The starting point of this method is to expose the students to real-life problems about humans and nature. By this way, a student-oriented modern teaching can be achieved in geography lessons. Textbooks are one of the main resources of geography classes. The use case study in the textbooks will raise attention and participation during the classes. Four textbooks of 2015-2016 schools year, all approved by Board of Education and Discipline,were analyzed. In this study, document review is used along with the use of quantitative methodology. Descriptive analysis is used in the analysis of the data. In this context,53 case studies in 9th grade textbooks, 31 case studies in 10th grade textbooks, 51 case studies in 11th grade textbook, and 64 case studies in 12th grade textbook were used. It is observed that case studies are rather textual and they are mainly used in learning areas regarding actual events.

Keywords
Geography Education, Geography Textbooks, Case Study Method

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri