English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sınıf Öğretmenlerinin Beden Eğitimi Ve Spor Dersinde Karşılaştıkları Problemler ( Tokat İli Örneği)
(Elementary Teachers Of Physıcal Educatıon And Sports Lessons Faced Problems (Tokat City Samply) )

Yazar : Mustafa KAYA  , Recep Bozdemir, Zafer Çimen, Osman Demir  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 221-234


Özet
Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi derslerinde karşılaştıkları problemleri değişkenlerine göre belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda Tokat ilindeki ilköğretim birinci kademe sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi ve spor dersi uygulamalarında karşılaştıkları problemlere yönelik 6’sı demografik maddeler olmak üzere toplam 22 maddelik bir ölçek oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerlilik oranlarının ortalaması alınarak kapsam geçerlilik indeksi 0.78 olarak bulunmuştur. Ölçeği oluşturan maddeler için 5’li likert ölçeği kullanılmıştır. Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğünden alınan izinle ölçekler uygulanıp, toplanmış ve çözümleme aşamasında SPSS programından yararlanılmıştır. İstatistiksel anlamlılık için 0.05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuç olarak bu araştırmada; sınıf öğretmenlerinin beden eğitimi dersleri ile ilgili uygulama, fiziksel şartlar, formasyon boyutları ve önemseme açısından bazı mesleki problemlerinin olduğu tespit edilmiştir. Okullardaki beden eğitimi dersi ile ilgili tesis, araç ve gereçlerin yetersiz ve eksik olması, sınıf öğretmenlerin beden eğitimi dersi ile ilgili bilgi ve formasyon yeterliliklerinin dersin işlenmesi ve verimliliği açısından sorun yaratması, bu durumlardan kaynaklanan uygulama ve önemseme problemleri tespit edilen bazı sorunlar arasında olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sınıf öğretmenliği, İlköğretim, Beden eğitimi

Abstract
This study has been conducted to define the problems according to variables that primary school teachers face when teaching physical education. In order to identify the problems that the first – grade teachers in TOKAT province face when teaching physical education, a 22-item draft scale, six of which is demographical, has been formed. A 5-point likert-scale has been used for the items that form the scale. Survey has been conducted and collected via TOKAT Directorate of National Education and SPSS was used for data analysis. Significance level has been identified as 0,05 for statistical significance. In conclusion, this study revealed that primary school teachers have some occupational problems in physical education classes in terms of practice, physical conditions, training aspects, and considering important. That the facilities and equipment regarding the physical education classes at schools are insufficient and deficient and that primary school teachers have lack of information and training on physical education which causes problems about the performance of the class, are among the problems that have been identified in the study.

Keywords
Primary-school teaching, primary school, physical education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri