English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KESİRLERDE İŞLEMLER KONUSUNA İLİŞKİN DERS PLANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
(THE EVALUATION OF THE LESSON PLAN CONCERNING FRACTIONAL OPERATIONS )

Yazar : ŞULE AKYOL  ŞULE AKYOL  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 113-123


Özet
Bu çalışmanın amacı kesirlerde işlemler konusuna ilişkin hazırlanan ders planını değerlendirmektir. Araştırmada veriler nicel ve nitel yöntemler kullanılarak toplanmıştır. Araştırma 6.sınıfta, 23 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak başarı testi (ön test-son test olarak) ve görüşme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde ilişkili örneklemler için t testi ve betimsel analiz kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin başarı testine ilişkin ön test- son test puanları arasında (toplam erişi düzeyi) anlamlı fark elde edilmiştir. Ayrıca bilgi, kavrama ve uygulama düzeyine yönelik ön test-son test puanları arasında anlamlı fark elde edilmiştir. Bu çıktı-girdi farkı ders planının başarısı olarak değerlendirilebilir ve uygulanan programın etkili olduğuna karar verilebilir. Ayrıca öğrencilerin İstasyon tekniği ile işlenen derse karşı olumlu duyuşsal özellikler kazandığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Program değerlendirme, kesirler, ortaokul öğrencileri, erişi

Abstract
The purpose of this study is to evaluate the lesson plan prepared about fractional operations. In this study, data was gathered using quantitative and qualitative methods. The study was realized on 23, 6th grade students. As for data collection, achievement test (as pre- test, post-test) and interview form were used. In the data analysis, paired-samples t test and descriptive analysis were used. As a result of the study, there is a significant difference between pre-test, pos-test scores concerning achievement test . Also, there is a significant difference between pre-test, pos-test scores concerning at the level of knowledge, comprehension and application. This output- input difference can be evaluated as a success of lesson plan and can be decided that the applied plan is efficient. Also, it was seen that the students have gained positive affective characteristics oriented the lesson taught using station technique.

Keywords
curriculum evaluation, fractions, middle-school students, output- input difference

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri