English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


ERKEN ÖĞRENME BECERİLERİ DEĞERLENDİRME ARACININ CİNSİYETE İLİŞKİN FARKLILIKLAR YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
(Study of the Early Learing Skills Evaluction Device Fom the Aspect of Diffesency Connected With Sex )

Yazar : NURAN TUNCER  , Adalet KANDIR  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 71-82


Özet
Bu araştırma erken öğrenme becerilerini değerlendirme aracının 48–66 Aylık çocukların düşünme, dil ve sayı becerileri yönünden cinsiyet farkını ortaya koymak amacıyla yapılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek Toronto üniversitesinden Dr. J. Somwari tarafından 1977 de geliştirilmiş ve ilk kez Kanada’ da 20.088 çocuğun katıldığı (rasgele seçilmiş) bir gruba uygulanmıştır. Ölçek araştırmacı tarafından Kanada’dan getirtilerek Türkçe’ye uyarlanmıştır. Araştırmanın örneklemini, Tokat il merkezinde bulunan resmi, özel ve kuruma bağlı okul öncesi eğitim kurumlarından 48–66 aylık olan 114 ü erkek 86 sı kız olmak üzere toplam 200 çocuk oluşturmuştur. Erken öğrenme becerileri testinin düşünme, dil ve sayı alt ölçeğinin madde analizlerine göre üst % 27 ve alt % 27’lik grupların madde ortalama puanları arasındaki farkların t testiyle karşılaştırıldığında anlamlı çıkması maddelerin çocukları ölçülen Düşünme beceriler, dil becerileri ve sayı becerileri bakımından ayırt ettiğini ortaya koymuştur. Verilerin değerlendirilmesi amacıyla t testi sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan t testi sonucu erkek ve kızların testin toplam ve üç boyutundan elde edilen puanlar arasında (düşünme-dil ve sayı becerileri yönünden) cinsiyete göre anlamlı farklar bulunmadığı tespit edilmiş ve gerekli öneriler sunulmuştur

Anahtar Kelimeler
: Erken Öğrenme Becerileri, Erken Çocukluk Eğitimi

Abstract
The aim of this research is to find differences in 46–66 month old children’s thinking, language and numeral skills across the gender using Early Learning Skill Test. The first application of this test was performed on randomly-selected Canadian children (N=20088) by Dr. Somwari (1977). This methodology has been adapted to Turkish culture by a number of authors. The study consisted of 114 boys and 86 girls (N=200) aged from 48 to 66 months who are attending government and private preschools. Student's t-tests were performed on the data to find any differences across gender. When the means for the first and second % 27 of the groups compared by t-test, the result were significant for all subtests

Keywords
Test of Early Learning Skills, Early Childhood Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri