English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


OKUL ÖNCESİ ve ZİHİN ENGELLİLER SINIF ÖĞRETMENLERİNİN İŞ DOYUMLARININ İNCELENMESİ
(EVALUATION OF PRE-SCHOOL AND SPECIAL EDUCATION TEACHERS' JOB SATISFACTION )

Yazar : canan öğülmüş  , Selahattin Avşaroğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 57-70


Özet
Son yıllarda eğitime verilen önem giderek artmakta, bu yüzden eğitim alanında birçok araştırmalar yapılmaktadır. Öğretmenler, eğitim ordusunun en önemli öğelerindendir. Dolayısıyla araştırmaların çoğu öğretmen odaklıdır. Özellikle de öğretmenlerin doyum ya da doyumsuzluk konusu araştırmacıların ilgisini çeken bir alandır. Bu çalışma zihin engelliler sınıf öğretmenleri ve okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumunu incelemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Hackman ve Oldman (1980) tarafından geliştirilen iş tanımlayıcı ölçeğinin bir alt ölçeği olan iş doyum ölçeği (Job Satifaction Survey) kullanılmıştır. Bu ölçek yardımıyla zihin engelliler sınıf öğretmenlerinin ve okul öncesi öğretmenlerinin iş doyumları incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
İş doyumu, Okul öncesi Öğretmeni, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmeni

Abstract
In recent years, increasing attention given to education, so many researches in the field of education maintained. Teachers are the most important element of training. Therefore, most of the research is focused on Especially teachers' level of satisfaction or dissatisfaction In this study Hackman and Oldman job satisfaction scale (Job Satifaction Survey) as a means of data collection (1980) were used.

Keywords
Job Satisfaction, Pre-School Teacher, Special Education Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri