English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


MESLEKİ EĞİTİM, GELİŞİM VE YETERLİLİK AÇISINDAN MESLEK YÜKSEKOKULLARININ ÖNEMİ
(THE IMPORTANCE OF VOCATİONAL HIGH SCHOOLS IN TERMS OFVOCATİOANAL EDUCATİON, DEVELOPMENT AND COMPETENCE )

Yazar : NURAN TUNCER  Leyla Ulus, Şahin Sözen  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 168-185


Özet
Verimli ve güçlü bir ekonominin vazgeçilmez unsurlardan biri olan nitelikli iş gücüne sahip olmanın yolu iyi planlanmış bir mesleki eğitimden geçmektedir. Bireye belirli bir meslek alanıyla ilgili (sanat, endüstri, teknik, tarım vb.) bilgi, beceri ve alışkanlıklar kazandırmak ve bu alandaki yeteneklerini türlü yönlerden geliştirmeyi amaçlamak, mesleki eğitimin temel yapısını oluşturmaktadır. Mesleki eğitim bireyin kişisel gelişimini ve dolaylı olarak bireylerin oluşturduğu toplumun genelini içine alan çok yönlü bir süreçtir. İyi bir eğitimin ardından kariyer ve sonrasında kişilerin kendi ellerinde şekillenen ‘kişisel gelişim’ çabalarının başarısı ya da başarısızlığı bireylerin ve dolayısıyla toplumların iş yaşantılarını da kapsayan yaşam kalitelerini arttırmada anahtar kavramlardır. Meslek yüksekokullarının kuruluş amacı; değişen koşullara çabuk adapte olabilen, problemlerle karşılaştığında analitik düşünerek pratik ve doğru çözümler üretebilen, sorumluluk alacak derecede mesleki birikime sahip, iyi iletişim kurabilen ve ekip çalışmalarına yatkın, alanındaki yenilikleri takip eden, yetkin ve vasıflı ara eleman yetiştirmektir. Bu çalışma Meslek Yüksekokullarına program açma kriterlerinin mesleki gelişime ve mesleki yeterliliğe etkisini ortaya koyarak yeni program açma kriterlerinin bölgesel ihtiyaçların karşılanmasına ve nitelikli ara eleman yetiştirilmesine hangi oranda hizmet ettiği üzerine bir inceleme ve çözüm önerileri sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler
Mesleki eğitim, Meslek Yüksekokulu, Bölüm, Program, Nitelikli Eleman

Abstract
The way of having skilled labor that is one of the indispensable elements of efficient and powerful economy is possible a well-planned vocational training. To gain knowledge, skills and habits concerned with the field of a specific profession (art, industry, technology, agriculture, etc.) to person and aim to develop their capabilities in this field from kinds of aspects constitute the basic structure of vocational education and training. Vocational training is a versatile process indirectly by including an individual's personal development and whole society that is composed of individuals. After a good education, a career and then success or failure of “personal development” efforts shaped by the hands of their own are key concepts in improving their quality of life including business lives of individuals and hence the societies. The purpose of vocational colleges is to train competent and qualified intermediate staff who can be adapt quickly to changing conditions, produce quick and accurate solutions to the problems faced by means of analytical thinking, have enough professional experience in order to take responsibility, communicate well, capable of teamwork, follow the development in expertise area. This study offers an investigation and solution suggestions on how effective criteria of opening new programmes is with regard to satisfying regional requests and training qualified intermediate stuff introducing the effects of opening new programme criteria to professional development and vocational qualifications.

Keywords
Vocational High School, Department, Program, Occupancy, qualified Personnel

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri