English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ VE SINIF ÖĞRETMENLERİNİN ÇOCUK SEVME DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
(CANDIDATE PRIMARY SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL TEACHERS’ LEVEL OF LIKING OF CHILDREN )

Yazar : YILDIZ ÇAY  PROF.DR. MUSTAFA ŞANAL  
Türü :
Baskı Yılı : 4
Sayı : 6
Sayfa : 134-142


Özet
Öğretmenlerin sahip olmaları gereken özelliklerden birisi de çocuk sevme duygusudur. Öğretmenlerin çocuklara sevgi ile yaklaşmaları çocukların akademik başarılarının yükselmesini ve okul ortamında disiplin problemlerinin azalmasını sağlamaktadır. Bu araştırmada “sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarının çocuk sevme düzeyleri” bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modeline dayalı betimsel bir çalışmadır. Araştırmaya katılan sınıf öğretmeni ve sınıf öğretmeni adaylarına “Kişisel Bilgi Formu” ve “Barnett Çocuk Sevme Ölçeği” uygulanarak, araştırmanın verileri toplanmıştır. Araştırma verilerinin analizinde bağımsız gruplar t testi, F testi ve Tukey anlamlılık testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda çocuk kitapları okuyan sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinin, çocuk kitapları okumayanlara göre çocuk sevme düzeylerinin daha yüksek olduğu bulunmuştur. Sınıf öğretmeni adayları ve sınıf öğretmenlerinden çocuk oyunları bilenlerin, çocuk oyunları bilmeyenlere göre çocuk sevme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmektedir. Sınıf öğretmenlerinin çocuk sevme düzeylerinin, sınıf öğretmeni adaylarından daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu sonuçlar ilgili literatür ile tartışılarak araştırmacılar için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Çocuk, Çocuk Sevme, Sınıf Öğretmeni, Aday Öğretmen

Abstract
Liking of children is one of the features that teachers should have.It is pointed that when the teachers approach children with love and affection, their academic success increase and the problems related to dicipline in the school decrease. In this study, “candidate primary school and primary school teachers’level of liking of children” was analyzed regarding some variances. The research is a kind of descriptive study based on relational screening model. The data of research was gathered by conducting Barnett Liking of Children Scale and Personal Data form to primary school and candidate primary school teachers attending to the study. Independent samples T-TEST , F-test, and Tukey test are used in the analysis of data gathered from research , It was found that the level of liking of children is higher in primary school teachers and candidate primary school teachers reading children’s book than the others. Research results show that the level of liking of children is much higher in primary school and candidate primary school teachers who know children’s games..It is seen that primary school teachers’level of liking of children is higher than the candidate primary school teachers’level of liking of children. These results were discussed with related literature and suggesstions were given for the researhcers.

Keywords
Child, Liking of Children, Primary School Teacher, Candidate Teacher

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri