English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


PSİKOSOSYAL GELİŞİM TEMELLİ EĞİTİM PROGRAMININ ANASINIFINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN DUYGUSAL ZEKALARINA ETKİSİ
(THE IMPACT OF CHILDREN’S EMOTIONAL INTELLIGENCE WHO ATTEND ON THE PSYCHOSOCIAL DEVELOPMENT EDUCATION PROGRAM OF KINDERGARTEN EDUCATION PROGRAM )

Yazar : HAKAN ŞAHİN  , ESRA ÖMEROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 39-56


Özet
Bu araştırma Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programının, anasınıfına devam eden çocukların duygusal zekalarına etkisinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara ili Keçiören ilçesinde bulunan bir ilkokulun anasınıfında eğitim alan 40 çocuk oluşturmuştur. Anasınıfında sabah eğitim alan 20 çocuk kontrol, öğleden sonra eğitim alan 20 çocuk da deney grubunu oluşturmuştur. Araştırmada veri toplama aracı olarak Genel Bilgi Formu, Sullivan Çocuklar İçin Duygusal Zeka Ölçeği, Sullivan Çocuklar İçin Kısa Empati Ölçeği ve Sullivan Öğretmenler İçin Çocukların Duygusal Zekasını Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmacı tarafından hazırlanmış olan Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programı, deney grubunda yer alan çocuklara on iki hafta boyunca haftada üç gün uygulanmıştır. Sonuçlar yorumlanırken anlamlılık düzeyi olarak 0,05 kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, Psikososyal Gelişim Temelli Eğitim Programı alan deney grubundaki çocukların duygusal zekalarında anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Çocukların duygusal zekalarını destekleyen eğitim programlarının, duyguları tanıma, anlama ve yönetme gibi duygusal zeka yetilerini önemli ölçüde etkilediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Okul öncesi eğitim, duygu, duygusal zeka

Abstract
This research has been conducted in order to examine the effects on children’s problem-solving skills who attend on the psychosocial development education program of kindergarten. 40 children who take education in a kindergarten school in the district of Ankara Kecioren have established the working group of the research. 20 children who take preschool education in the morning have formed the control group and 20 children who take preschool education in the afternoon have formed the checking group. The General Information Form, The Scale of Sullivan Children’s Emotional Intelligence, Sullivan Brief Empathy Scale for Children and The Evaluating Scale of Children’s Emotional Intelligence for Sullivan Teachers have been used to collect data as a tool for the study.The Psychosocial Development-Based Education Program which has been prepared by the researcher has been administered to the children in the experimental group three times in a week throughout two weeks. As the results are being interpreted as the level of significance of 0.05 has been used. At the result of research, it was determined that the area of Psychosocial Development-Based Education Program is a significant difference in children’s emotional intelligence in the experimental group (p <0.05). The training programs which support children’s emotion Intelligence, recognizing emotions, empathy, emotion management, observed that emotional intelligence has a significant impact on their ability to such as.

Keywords
Preschool education, emotion, emotional intelligence

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri