English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ortaokul Öğrencilerinin Eğitim Teknolojisi Standartlarına İlişkin Yeterliklerinin İncelenmesi
(Investigation of Secondary School Students’ Competencies Regarding Educational Technology Standards )

Yazar : Zeynel Abidin Mısırlı    
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 311-337


Özet
Bu çalışmanın amacı Türkiye’deki devlet okullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitim teknolojileri standartları açısından yeterliklerinin belirlenmesidir. Bu bağlamda çalışma ortaokul dördüncü sınıflar için ISTE-NETS’i temel alan eğitim teknolojileri standartlarını geliştirmeyi amaçlamıştır. İlgili alanyazın incelendikten sonra madde havuzu hazırlanmış, uzman görüşü alınmış ve faktör analizleri uygulanmıştır. Ölçme aracı 13 ildeki 1960 öğrenciye uygulanmıştır. 4 faktör ve 21 maddeden oluşan yapı toplam varyansın %51’ini açıklamaktadır. Bu faktörler teknoloji okuryazarlığı, yaratıcılık, dijital vatandaşlık ve katılım, yenilikçilik olarak adlandırılmıştır. Çalışmanın sonuçlarının program geliştiricileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu, eğitim fakültesindeki öğretim üyeleri ve öğretmenler için önemli bulgular içermektedir. Ayrıca çalışmanın ilgili kurum ve kuruluşlara rehber olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Teknoloji Entegrasyonu; Teknoloji Okuryazarlığı; Öğretim Teknolojileri Standartları; NETS-S; Ölçek Geliştirme

Abstract
The aim of my study is to identify 8th grade students competencies about educational technology standards who are studying in public schools in Turkey. In this regard, this study aimed to develop a scale to investigate 8th graders’ competencies regarding the educational technology standards based on ISTE-NETS. After a review of relevant literature, an item pool was prepared. The pool was improved through expert opinions and factor analysis. The items were administered to 1960 Turkish students from 13 different cities. A four-factor structure with a total of 21 items emerged and explained 51 percent of the total variance. Factors were named technical proficiency, creativity, digital citizenship and participation, and innovativeness.The results of the study are thought that it provides some important findings for program developers by firstly National Education Ministry and Higher Education Institute also lecturers of education faculty and then teachers. Furthermore; it is thought that it will be a guide for related person and institutions.

Keywords
Technology integration; Technology literacy; Educational technology standards; NETS-S; Scale develop

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri