English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eğitimciler İçin 100 Kitap Önerisi Üzerine Nitel Bir Çalışma
(A Qualitative Study On 100 Books Proposal For Educators )

Yazar : Nail YILDIRIM    
Türü :
Baskı Yılı : 1
Sayı : 1
Sayfa : 106-118


Özet
İnsanın anlam arayışına, yaşamını kolaylaştırmasına yardımcı olarak kitap ve okuma araştırmanın konusudur. Dünyanın kitap okuma oranları dikkate alındığında Türkiye’de kitap okuma oranları düşük tür. Toplumun diğer kesimi gibi öğretmenlerde de kitap okuma oranı düşüktür. Bu durumu uluslar arası okuryazarlık araştırması PISA’da doğrulamaktadır. Bu konu çerçevesinde araştırmanın amacı öğretmenlerin okumaya ihtiyaç duyduğu kitapların alanlarını belirlemek, bu alanlara göre alanında uzman akademisyenlerce öğretmenlerin okuması gereken kitapları belirlemektir. Nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda tasarlanan bu araştırmada “içerik analizi” yapılmış ve olgubilim (fenemenoloji) deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 40 öğretmen ve 130 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda öğretmenler en çok meslek bilgisi içeren kitapları okumak ihtiyacı içerisindedirler. Ayrıca öğretmenlerin okuması gereken 100 kitap listesi oluşturulmuştur. Okullarda bu kitapları içeren bir öğretmenler kütüphanesi oluşturulabilir. Böylece alanında okuryazar öğretmen yetiştirmeye hizmet edilebilir.

Anahtar Kelimeler
Kitap, Okuma, Eğitim Kitapları

Abstract
Books and reading are the subject of the research by helping to facilitating the life, man’s search for meaning. The reading rate in Turkey is low considering the world’s reading rate. As well as in other segments of society, the teachers’ reading rate is low. This situation is also confirmed by the international PISA literacy research. The purpose of this research within the framework of this issue is to identify the areas of the books that teachers need to read and to determine the books that teachers should read by the scholars experts in the field according to these areas. In this study, designed with a qualitative research approach, “content analyses” have been made and phenomenology design used. The study group of the research consists of 40 teachers and 130 teaching staff. Research result shows that the teachers are in need to read the books containing professional knowledge most. In addition, it has been created a list of 100 books the teachers should read. It can be created a teachers library at schools that contains these books. Thus, we can serve to training literate teachers in the field.

Keywords
Books, Reading, Educational Books

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri