English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


FEN BİLGİSİ VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
(THE AWARENESS LEVELS OF SCIENCE AND SOCIAL SCIENCE PROSPECTIVE TEACHERS REGARDING SUSTAINABLE ENVIRONMENT )

Yazar : Berna Türer  , E. Omca Çobanoğlu  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 235-247


Özet
Sürdürülebilir kalkınmanın hedeflerinin tam olarak anlaşılabilmesi ve yaşam tarzı haline dönüşebilmesi için eğitimin önkoşul olduğu bir gerçektir. Sürdürülebilir kalkınma eğitimini verecek öğretmenlerin, eğitim fakültelerinin ilgili bölümlerinden mezun olmadan önce bu konu hakkında farkındalıklarının uygun düzeyde olması ise verilecek eğitimin kalitesini yükseltecektir. Bu nedenle çalışmada, Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği ile Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma konusuna ilişkin farkındalıklarının belirlenmesi planlanmıştır. 183 öğretmen adayına araştırmacılar tarafından geliştirilen “Sürdürülebilir Kalkınma Farkındalık Anketi” uygulanmıştır. Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Anabilim Dallarında öğrenim gören öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınmanın genel ve boyutlar arası farkındalıklarının yüksek olduğu görülmüştür. Öğretmen adaylarının cinsiyetine göre yapılan analiz sonucunda anlamlı fark çıkmadığı tespit edilmiştir. Öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıkları, onların okudukları bölüme göre istatistiksel olarak genel ve boyutlar açısından istatistiksel olarak anlamlı fark göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler
Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi, Çevre Eğitimi

Abstract
It is a fact that education is a prerequisite for a full understanding of the aims of sustainable development and for their becoming a life-sytle. If teachers who will educate students on sustainable development have an appropriate level of awareness before they have graduated from the relevant departments of faculty of education, this will increase the quality of education. Therefore in this study, it has been planned to determine the awareness of prospective teachers about sustainable development studying at Faculty of Education, Science Teaching and Social Sciences Teaching Departments. Surveying instrument has been developed by the researchers. “Sustainable Development Awareness Survey” has been applied to 183 prospective teachers. It has been observed that prospective teachers studying at Science Teaching and Social Sciences Teaching Departments had a high level of awareness about the general and dimension aspects of sustainable development. In the analysis according to the gender of the prospective teachers, no meaningful difference has been found. Sustainable development awareness of prospective teachers shows no significant difference statistically according to the departments they study at in terms of general and dimensions.

Keywords
Sustainable Development, Sustainable Development for Education, Environment Education

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri