English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlkokul (1-4) Matematik Ders Kitaplarında Yer Alan Dört İşlem Becerisine Dayalı Problem Yapılarının İncelenmesi
(An Analysis of Problem Structures Based on Four Operations of Natural Numbers in Primary Math Textbooks )

Yazar : Tolga Özkan  , Neşe (Işık) Tertemiz, Ülkü Çoban Sural, Hanife Ünlütürk Akçakın  
Türü :
Baskı Yılı : 3
Sayı : 5
Sayfa : 119-137


Özet
Bu çalışma, ilkokul (1-4) ders kitaplarında yer alan doğal sayılar öğrenme alanı dört işlem becerisine dayalı problemlerin yapılarını incelemeye yöneliktir. Çalışmada ders kitaplarında yer alan problemler betimsel analiz çerçevesinde incelenmiştir. Betimsel analizde, dört işlem gerektiren problemler Riley, Greeno ve Heller’e (1983) ve Toluk ve Olkun (2007) tarafından belirtilen sınıflamalar temel alınarak incelenmiştir. Doğal sayılar öğrenme alanında: 1. sınıf matematik ders kitabında yer alan dört işleme dayalı sözel problemlerin %51,72’si toplama işlemi ve daha çok birleştirme ve sonuç bilinmeyen, %48.26’sı çıkarma işlemi ve daha çok ayrıma kategorisinde sonuç bilinmeyen problemlerdir. 2. sınıf matematik ders kitabında yer alan dört işleme dayalı sözel problemlerin %35.03’ü toplama işlemi, daha çok birleştirme ve sonuç bilinmeyen , %28.45’i çıkarma işlemi, daha çok sonuç bilinmeyen - ayırma, %36.48’i çarpma / bölme işlemi ve daha çok eşit gruplar sonuç bilinmeyen kategorisinde yer alan problemlerdir. 3. sınıf matematik ders kitabında yer alan dört işleme dayalı sözel problemler; incelendiğinde %35.78’i toplama işlemi, birleştirme ve daha çok sonuç bilinmeyen, %14.73’ü çıkarma işlemi, ayırma ve sonuç bilinmeyen, %49.47’si çarpma / bölme işlemi ve eşit gruplar kategorisindedir. 4. sınıf matematik ders kitabında yer alan dört işleme dayalı sözel problemler incelendiğinde %36.35’i toplama işlem, birleştirme ve daha çok sonuç bilinmeyen, %27.27’si çıkarma işlemi, ayırma ve daha çok sonuç bilinmeyen, %36.36’sı çarpma / bölme işlemi, eşit gruplar ve daha çok sonuç bilinmeyen kategorisinde problemlerdir.

Anahtar Kelimeler
İlkokul matematik dersi, dört işlem problemleri, problem yapıları, ilkokul matematik ders kitabı

Abstract
The aim of the study is to analyse the structure of four-operation problems in the field of natural numbers learning in the primary math textbooks for the first grade through fourth grade. These problems were analysed with a descriptive approach. In the analysis the problems were classified based on the categories developed by Riley, Greeno and Heller’e (1984), and Toluk and Olkun (2002). For the problems covered in the first grade math textbooks are found as follows: 51,72% of them require the operation of addition. The results of such problems are unknown in the category of combination. On the other hand, 48.26% of them require the operation of subtraction and their results are mostly unknown in the category of disticntion. The problems covered in the second grade math textbooks are divided into three groups as follows: of these problems 35.03% require addition and combination, and their results are unknown; 28.45% require subtraction and distinction, and their results are unknown; and 36.48% require either multiplication or division and equal groups, and their results are unknown. In regard to the math problems included in the textbooks for the third grade it was found that 35.78% require addition and combination, and their results are unknown; 14.73% require subtraction and distinction, and their results are unknown; and 49.47% require either multiplication or division and equal groups, and their results are unknown. The problems included in the math textbooks for the fourth grades have three categories as follows: of them 36.35% require addition, combination and their results are unknown; 27.27% require subtraction and distinction, and their results are unknown; and 36.36% require either multiplication or division and equal groups, and their results are unknown.

Keywords
Primary math course, problems of four operations, problem structures, primary math coursebook

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri