English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN BAKIŞ AÇISIYLA SOSYAL BİLGİLER
Araştırmanın amacı, öğrencilerin bakış açısıyla sosyal bilgiler dersinin onlar için ne ifade ettiğini ve nasıl bir algıya sahip olduklarını incelemektir. 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik algılarını ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma, betimsel tarama modelinde nitel bir araştırmadır. Araştırmanın çalışma grubunu, Ankara’nın Sincan, Yenimahalle ve Polatlı ilçelerindeki 4 farklı ortaokulun 7. sınıfında öğrenim görmekte olan 196 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verilerinin toplanmasında uzman görüşüne dayalı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen açık uçlu 7 sorudan oluşan bir ölçme aracı kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen veriler ışığında 7. sınıf öğrencilerinin bakış açısıyla sosyal bilgiler dersinin nerede olduğuna ilişkin önemli sonuçlara ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öğrenci Görüşleri, Nitel Araştırma

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri