English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Coğrafya Öğretiminde İnteraktif Ders Sunumu Kullanımına Yönelik Öğretmen Adaylarının Görüşlerinin Değerlendirilmesi
Geçmişten günümüze eğitim – öğretim faaliyetlerinde hedeflenen amaçlara ulaşmak için yeni yöntem ve materyaller geliştirilmiş ve halen de geliştirilmeye devam edilmektedir. Geliştirilen bu yöntem ve materyallerin içerisinde en umut vadedeni bilgisayar destekli öğretim, bilgisayar teknolojileri ve yazılımlarıdır. Bilgisayarların en önemli katkılarının; öğrenilen konuya özgü resim, harita, animasyon, hareketli gerçek görüntü ders sunumları, vb. olanakları sunması, bilgiyi somutlaştırmaya yönelik bu özellikleriyle diğer eğitsel ortamlara nazaran daha kalıcı öğrenmeler kazandırması, öğrencinin kendi öğrenme hızına göre öğrenmesine olanak tanıması, öğretmen öğrenci arasında ayrıntılı bir takip sağlaması, gerek bilgisayar ve öğrenci arasında gerekse öğretmen ve öğrenci arasında yüksek etkileşim sağlayabilmesi, olduğu görülmektedir. Bu araştırma coğrafya öğretiminde interaktif ders sunumu kullanımına yönelik öğretmen adayı görüşlerinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sınıf Öğretmenliği anabilim dallarında öğrenim gören 150 öğretmen adayı üzerinde yürütülmüştür. Veri toplama işlemi öncesinde “Levha Hareketleri ve Depremler” konusuna yönelik olarak Adobe Captivate yazılımı ile hazırlanan interaktif ders sunumu ile ders işlenmiştir. Ders sonunda öğretmen adaylarına anket uygulanarak veriler elde edilmiş, cinsiyet ve anabilim dalı değişkenleri dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin çözümlenmesinde frekans, yüzde değerleri ve aritmetik ortalama hesaplanmış, değişkenlerin durumuna göre “X2” ve “t” testi kullanılmıştır. Araştırma neticesinde bilgisayar destekli interaktif ders sunumunun geleneksel yöntemlere göre daha etkili olduğu, dersin daha ilgi çekici ve anlaşılır hale geldiği, bilgilerin kalıcı olma derecesinin yüksek olduğu görüşlerine ulaşılmıştır. Öğretmen adayları interaktif ders sunumu hazırlamak için kendilerini ve bölüm öğretim elemanlarını orta düzeyde yeterli görmektedir. Öğretmen adayları özellikle bu tür bir ders sunumu hazırlamayı öğrenmek için ders alma ve dersleri bu şekilde sunmak istedikleri yönünde görüş bildirmiştir. Ayrıca bilgisayar destekli ders sunumu, coğrafya konuları içerisinde fiziki coğrafya alanına daha çok uygun olarak görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Coğrafya Öğretimi, İnteraktif Ders Sunumu, Öğretmen Adayı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri