English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMEN ADAYLARININ AKADEMİK BRANŞ MEMNUNİYETLERİ İLE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELME VE KARİYER GELİŞTİRME ARZULARI ARASINDAKİ İLİŞKİ
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyet-leri ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları arasın-daki ilişkiyi belirlemek ve memnuniyet düzeyleri ile mesleki yönelim ve kari-yer geliştirme arzularının cinsiyet, öğrenim görülen bölüm, sınıf düzeyi ve öğretim türü değişkenleri açısından farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymaktır. Tarama modelindeki araştırmanın çalışma grubunu Sakarya üniversitesi eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan 3. ve 4. sınıf öğrencileri oluşturmaktadır (N=1123). Araştırmanın verileri akademik branş memnuniyeti ölçeği ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzuları ölçeğinden elde edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyetinin orta düzeyde olduğu bulunurken, öğretmenlik mesleğine yönelim ve kariyer geliştirme arzularının orta düzeyden düşük olduğu bulunmuştur. Elde edilen bulgulara göre öğretmen adaylarının akademik branş memnuniyetleri ve öğretmenlik mesleğine yönelim ve kariyer geliştirme arzuları cinsiyet ve öğrenim görülen bölüm türü açısından farklılık gösterirken, akademik branş memnuniyeti ile öğretmenlik mesleğine yönelme ve kariyer geliştirme arzusu ölçeği ve çaba, ısrar ve arzu alt boyutları arasında anlamlı, pozitif ve düşük düzeyde ilişki, liderlik alt boyutu ile anlamlı, negatif ve düşük düzeyde ilişki bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler
Öğretmen adayları, Akademik Branş Memnuniyeti, Mesleki Yönelim, Kariyer Geliştirme Arzusu

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri