English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


Öğretmen Yetiştirme Sistemlerinin Karşılaştırılması: Almanya Ve Kırgızistan Örneği
Çalışmamızda Almanya ve Kırgızistan’ın öğretmen yetiştirme sistemleri karşılaştırılmıştır. Kırgızistan gibi bağımsızlık tarihi kısa olan bir ülkenin, Almanya gibi, köklü bir eğitim tarihine ve bugün dünya eğitim sistemi içerisinde ayrıcalıklı bir eğitim sistemi yapısına sahip bir ülkenin öğretmen yetiştirme sistemleri araştırılmıştır. Kırgızistan Sovyetler Birliği’nin 1991’de dağılmasından sonra hemen bağımsızlığını ilan etmişse de, bağımsızlığın güzel yanlarının yanında ekonomik, sosyal, teknolojik, eğitim olarak dünyada gelişen standartlara da ayak uydurmak durumunda kalmıştır. Özellikle eğitim sisteminde bir ulusallaşma dönemi başlamış ve sürekli yeni reformlarla devam etmiştir. Çalışmamızda ise Kırgızistan’ın bütün bu reformlar neticesinde bugün gelmiş olduğu durum yazılmıştır. İçeriğinde ise her iki ülkenin öğretmen yetiştirme sistemleri, hizmetiçi eğitim kurslarının durumu ve öğretmen statüleri karşılaştırma suretiyle incelenmiştir. Bu bağlamda çalışmamızın, Kırgızistan’ın eğitim sisteminin ve özellikle öğretmen yetiştirme sisteminin geliştirilmesi ve aksaklıkların bulunması adına fayda sağlayacağı düşünülmektedir. Araştırmamız teorik bir çalışma olduğundan literatür taraması ve karşılaştırma yöntemleri kullanılmıştır

Anahtar Kelimeler
Öğretmen yetiştirme, eğitim sistemi, öğretmen statüleri, hizmetiçi eğitim kursları.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri