English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


8. Sınıf Vatandaşlık Ve Demokrasi Eğitimi Ders Kitaplarının Öğrenme Stilleri Açısından İncelenmesi
Birlikte yaşama kültürünü anlayış olarak benimseyen insanların bulunduğu toplumlar, bu anlayışın bir sonucu olarak vatandaşlık ve demokrasi kültürünü yaşam tarzı olarak kabul edebilirler. Çağdaş vatandaşlık ve demokrasi algısı, aynı zamanda nitelikli bir eğitimin ürünü olarak da görülebilir. Günümüzde, insan hakları ve demokrasi bilincinin kazandırılmasında okullar çok önemli bir misyonu yerine getirir. Vatandaşlık temelinde, nitelikli ve yeterli bir demokrasi bilinci oluşturmak için öğretmenler kadar ders işleme sürecinde kullanılan materyaller de önem arz eder. Öğrencinin en kolay ve ucuz ulaşabildiği ders materyali olan ders kitaplarının niteliği de etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğiminde özenle üzerinde durulması gereken bir konudur. Bu araştırma ile okullarda etkili bir vatandaşlık ve demokrasi eğitiminin gerçekleşmesine aracılık eden ders kitaplarının öğrenme stilleri açısından nitelikleri incelenmiştir. Okul hayatımızda ders konularının belli bir program çerçevesinde işleniyor olması nitelikli bir eğitim-öğretim için yeterli olmayabilir. Nitelikli bir öğrenme için nitelikli öğretim stratejilerinin kullanılması ve uygun öğretim ortamların oluşturulması gerekmektedir. Ders sürecinde de uygun öğrenme stratejilerine uygun öğretme stratejikleri geliştirmenin zarureti birçok alan araştırmasında vurgulanan bir konudur. Üzerinde önemle durulması gereken bu konulardan birisi de öğrenme stilleridir. Öğrenmede bireysel farklılıkları esas alan bu öğrenme modeli, görsel, işitsel ve kinestetik olmak üzere birey açısından öğrenmenin parmak izi gibi farklılık gösterebileceği gerçeğinden hareket eden bir öğrenme anlayışıdır. Bu çalışma, doküman inceleme yöntemi kullanılarak hazırlanmış nitel bir araştırma olup inceleme sürecinde 8. Sınıf Vatandaşlık ve Demokrasi eğitimi ders kitapları ele alınmıştır. Araştırma sonuçlarına baktığımızda; Talim Terbiye Kurulu tarafından incelenerek onaylanan Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi ders ve öğretmen kılavuz kitaplarının öğrenme stilleri gözetilerek hazırlanmadığı anlaşılmıştır. Yapılandırmacı anlayış çerçevesinde hazırlanan, öğretim programında da tavsiye edilen “Öğrenme Stilleri”nin, hazırlanan ders kitaplarında göz önünde bulundurulmamış olması, literatürde altı çizilen öğrenmede bireysel farklılıklar anlayışıyla ters düşmektedir. Dolayısıyla öğrenme ortamlarını bireysel farklılıklar temelinde dizayn etmek nitelikli bir vatandaşlık ve demokrasi eğitimi için etkili olabilir.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve Demokrasi Eğitimi, Vatandaşlık, Demokrasi, Ders Kitabı, Öğrenme Stilleri

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri