English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ÖĞRETMENLERİN SOSYAL BİLGİLER DERSİNDE DRAMA YÖNTEMİNİ UYGULAMA YETERLİLİKLERİN BELİRLENMESİ
Bu araştırmada; öğretmenlerin, Sosyal Bilgiler dersinde drama yöntemini uygulama düzeyleri ilişkin yeterliliklerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma evrenini, Kırşehir ilinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında görev yapan 310 Sınıf ve 106 Sosyal Bilgiler öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklem grubunu ise Kırşehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmeni olarak görev yapan 219 öğretmen oluşturmaktadır. Bu öğretmenlerden 4. 84’ü Sosyal Bilgiler, 135’i ise 4.ve 5. sınıf, Sınıf öğretmenleridir. Örneklem grubu random yoluyla seçilmiştir. Veri toplamak amacıyla, Karadağ, Çalışkan, Korkmaz ve Yüksel(2008) tarafından geliştirilen “Drama Lideri Olarak Öğretmen ve Eğitimsel Drama Uygulama Yeterliği Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin çözümü için SPSS 15.00 programı kullanılmıştır. Araştırmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir:Sınıf ve Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin “Dramayı Planlama Yeterliği”, “Dramayı Gerçekleştirme Yeterliği” ve “Dramayı Değerlendirme Yeterliği” boyutlarında kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Sosyal Bilgiler, Sosyal Bilgiler Öğretmeni, Sınıf Öğretmeni, Drama Yöntemi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri