English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


İLK VE ORTAOKUL ÖĞRETMENLERİNİN ÖĞRETMEN KILAVUZ KİTABINA YÖNELİK ALGILARI: METAFOR ANALİZİ
Metafor, bir kavram veya durumu başka bir kavram veya durumla benzetme ilgisi kurarak ifade etme olarak tanımlanabilir. Son yıllarda birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında yapılan pek çok araştırmada da metaforlar ile veri toplanmış, katılımcıların görüşlerini metaforlar aracılığı ile ifade etmelerine imkan sağlanmıştır. Bu çalışmada da benzer bir yol izlenerek ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenlerin öğretmen kılavuz kitabına ilişkin düşüncelerini metaforlar aracılığıyla dile getirmeleri istenmiştir. Amaç, öğretmenlerin kendilerine yol haritası olarak sunulan kılavuz kitaplarına karşı duygu ve düşüncelerini benzerlikten hareket ederek tespit etmektir. Araştırmanın evrenini tüm ilk ve ortaokullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. Buna uygun olarak da farklı şehirlerde ve çeşitli branşlarda görev yapan 110 öğretmen araştırmanın örneklemi olarak seçilmiştir. Bu öğretmenler ‘’Öğretmen kılavuz kitabı …’ya benzer. Çünkü …’’ sorusuna cevap vermişlerdir. Böylece benzerlikten yararlanarak düşünceler ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan metaforlar çeşitli kategorilerde toplanmış ve gerekçeleri ile birlikte verilmiştir. Bu çalışmada görülmüştür ki öğretmenlerin kılavuz kitaba yükledikleri anlamlar oldukça farklıdır. Öğretmenlerin çoğu kılavuz kitabı yol gösterici ve yardımcı olarak görmektedir. Bu öğretmenler ‘’kutup yıldızı, pusula, deniz feneri’’ gibi metaforlar üretmişlerdir. Bazıları ise öğretmenleri dar bir kalıp içine hapsettiğini düşünmektedir ve ‘’pranga, hapishane koğuşu’’ gibi benzetmeler yapmışlardır. Bazı öğretmenler ise yararlı yönlerinin olduğunu bunun yanında öğretmenlerin yaratıcılığını sınırladığını düşünmektedirler. Bu yönde ‘’ ceviz , köy yolu’’ gibi benzetmeler yapmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Eğitim ve öğretim, öğretmen, metafor, yardımcı materyal, öğretmen kılavuz kitabı

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri