English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


ORTAOKUL 6.SINIF ANLAM BİLGİSİ KONULARIYLA İLGİLİ ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Araştırmada, ortaokul 6. sınıf öğrencilerinin anlam bilgisi konularına ilişkin görüşleri ile bu konuların öğretiminde öğretmenlerin nasıl yöntemler kullandığını ve bu konuların öğretiminde yaşanan sorunları tespit etmek amaçlanmıştır. Araştırma için 2014- 2015 eğitim-öğretim yılının güz yarıyılında Tokat ilinin farklı okullarında öğrenim gören 359 öğrenciye “Kişisel Bilgi Anketi”, yine Tokat ilinin farklı okullarında görev yapan 40 Türkçe öğretmenine “Öğretmen Bilgi Anketi” uygulanmıştır. Çalışmada tarama (survey) yöntemi kullanılmış verilerin değerlendirilmesinde frekans ve yüzde analizi yapılmıştır. Araştırmacılarca yapılan literatür taramasında anlam bilgisi konuları ve bu konuların öğretimine dair yapılan çalışmaların oldukça yetersiz oldukları görülmüştür. Hâlbuki anlam bilgisi konusu hem MEB’in hem de ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda Türkçe testinin en ağırlıklı konularındandır. Bu da anlam bilgisi konularına yönelik yapılacak araştırmaların önemini ortaya koymaktadır. Araştırmanın sonucunda, öğrencilerin en çok hikâye türünde kitaplar okuduğu, özellikle anlam bilgisinin soyut olarak nitelendirebileceğimiz konularını anlamakta güçlük çektikleri, çalışma kitabındaki etkinliklerin anlam bilgisi konularını kavramada gerekli ve etkili olduğu, öğrencilerin sözlük kullanma alışkanlığının yüksek olduğu, kompozisyon yazarken ya da günlük yaşamlarında atasözü, deyim ve özdeyişleri kullananların az olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğretmenlerin, terim anlam, yakın anlam ve eş anlamlı sözcüklerin öğretiminde sıkıntılar yaşadıkları, soyut kavramların öğretiminde drama ve beyin fırtınası tekniklerini kullandıkları, özellikle görsellerden yararlandıkları ve günlük yaşamdan örneklerle konuları somutlaştırmaya çalıştıkları, çağdaş kuram ve yöntemlerden haberdar olmadıkları, yapılandırmacı yaklaşımla ilgili yüzeysel bilgilere sahip olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Anlam bilgisi, öğretim, Türkçe öğretim programı, öğrenci, öğretmen.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri