English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


GEOGEBRA İLE ÖĞRETİMİN SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DÖNÜŞÜM GEOMETRİSİ KONUSUNDAKİ BAŞARILARINA ETKİSİ
Yenilenen ilköğretim müfredatı ile birlikte 5E modeline göre öğretim etkinlikleri planlanmakta ancak bu etkinlikler kâğıt katlama, kesme ve MEB tarafından İlköğretim okullarına gönderilen materyaller ile sınırlı kalmaktadır. Bilgisayar teknolojisinin sürekli gelişmesine rağmen İlköğretim ders kitaplarında teknolojinin kullanımına ilişkin etkinlikler yer almamakta sadece Dinamik geometri yazılımları kullanılabilir şeklinde önerilerde bulunulmaktadır. Bu nedenle bu araştırma, her ikisi de 5E modeline dayanan Geogebra yazılımı destekli hazırlanmış etkinlikler ile ders kitaplarındaki kâğıt kesme ve materyal destekli etkinlikler yardımı ile sekizinci sınıf öğrencilerinin matematik dersindeki dönüşüm geometrisi konusundaki öğrenmelerini karşılaştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla araştırmacı tarafından kontrol gruplu ön test ve son test araştırma deseni kullanılmıştır. Çalışmaya sekizinci sınıfta okuyan toplam 40 öğrenci katılmıştır. 20 kişilik deney grubunda Geogebra yazılımı ile ders anlatılırken diğer 20 kişilik kontrol grubuna ders kitabındaki etkinliklerle ders anlatımı yapılmıştır. Araştırma için 20 soruluk bir başarı testi hazırlanmış, uzman görüşleri alınarak gerekli düzeltmeler yapılmış, yapılan güvenirlik testi sonucunda Cronbach alpha güvenirlik katsayısı 0,82 elde edilmiştir. Her iki gruba da 20 sorudan oluşan Dönüşüm Geometrisi Başarı Testi (DGBT) öğrencilere ön test ve son test olarak uygulanmıştır. Her iki grubun ortalaması karşılaştırıldığında deney grubu yani Geogebra programı kullanılarak hazırlanmış etkinliklerle eğitim gören grubun lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak Geogebra programı ile anlatılan dersin dönüşüm geometrisi konusunda öğrenci başarısını daha çok artırdığı söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Dönüşüm Geometrisi, Geogebra, Matematik Eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri