English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


OKUL ÖNCESI DÖNEMDE FARKLI KÜLTÜRLERİN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK UYGULAMALI BİR ÇALIŞMA
Geleceğin vatandaşlarının yetiştirilmesinde ve demokrasi kültürünün yerleşmesinde çocukların erken yaşlarda çokkültürlü bir eğitim alması oldukça önemli hale gelmiştir. Bu nedenle araştırmada, sosyal bilgiler eğitimi kapsamında okul öncesi sınıfında çokkültürlü eğitim uygulamalarının bir boyutu olan farklı kültürlerle yapılandırılan eğitim ortamında çocukların kültürleri nasıl öğrendiklerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yaklaşımı içinde yeralan durum çalışması desenlerinden bütüncül tek durum deseni uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunda 2013-2014 öğretim yılı bahar yarıyılında bir anaokulunda eğitim görmekte olan 60-70 aylık 13 çocuk (8 kız, 5 erkek) yeralmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Bakalım Neresi Sunumu”, “Gezelim-Görelim Drama Etkinliği” ve “Heykel Ol” etkinlikleri kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda çocukların kendi kültürleri ve farklı kültürlere ait bir unsuru öğrenmesinde kendi deneyimleri, bilgi iletişim teknolojisi ve kendi yakın çevresinin etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Sınıf içerisinde çocukların farklı kültürlere ait renkli sunumlar, oyunlar ve drama ile farklı kültürel rolleri uygulama ve farklı kültürden bireylerin yaşantısını anlama fırsatına ulaştıkları görülmüştür. Oluşturulacak çokkültürlü öğrenme ortamında çocuklarda çokkültürlülüğe yönelik olumlu tutum, beceri ve davranışları kazandırmanın mümkün olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler
Çokkültürlülük, sosyal bilgiler eğitimi, vatandaşlık eğitimi, okul öncesi eğitimi

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri