English

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Özet


7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ZİHİN HARİTASINDA TÜRK DÜNYASI ALGISI
Bu araştırmanın amacı, ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası algısını belirlemektir. Araştırma betimsel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış anket kullanılmıştır. Anket Ankara ilinde 150, Sinop ilinde 149, Şanlıurfa ilinde 150 7. sınıf öğrencisi olmak üzere toplam 449 katılımcıya uygulanmıştır. Verilerin analizinde SPSS 17 istatistiksel yazılımından yararlanılmıştır. Araştırmanın problem durumu ve alt problemlerinin çözümlenmesinde; betimsel istatistikler kullanılmış, t-testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) teknikleri uygulanmıştır. Araştırma bulgularına göre, 7. Sınıf öğrencilerinin zihin haritasında Türk Dünyası algısına yönelik toplam puanları cinsiyet, atlası bulunma durumu, yaşadıkları il ve sınıf mevcudu değişkenine göre farklılaşırken, harita inceleme ve okulunda Sosyal Bilgiler sınıfı/laboratuarı olma değişkeni açısından anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. 7. Sınıf öğrencilerinin Türk Dünyası ile ilgili bilgiyi en çok ders kitaplarından öğrendiği en az ise tarih kitaplarından öğrendikleri sonucuna ulaşılmıştır. 7. sınıf öğrencilerinin yaklaşık % 90’ının iki ve ikiden az ülke bildiği sonucuna varılmıştır. 7 bağımsız Türk Cumhuriyeti’nden en fazla doğru bilinen ülke Türkiye olurken en az doğru cevaplanan ise Kırgızistan olmuştur.

Anahtar Kelimeler
Zihin Haritası, Sosyal Bilgiler, Türk Dünyası.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Eğitim Fakültesi Kat :1 Taşçiftlik-TOKAT
Telefon :0356 252 16 16-3470-3471 Faks :
Eposta :

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri